Visa allt om Sista versen 25035 AB
Visa allt om Sista versen 25035 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 24 35 153 193 237 528 879 835 866
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -4 8 106 116 141 334 492 263 178
Resultat efter finansnetto 52 -4 13 192 183 39 331 501 524 180
Årets resultat 40 35 8 104 134 318 332 274 274 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 270 155 157 621 1 088 1 151 1 119 40 7
Omsättningstillgångar 685 719 1 439 1 432 838 674 912 849 1 812 1 384
Tillgångar 843 989 1 595 1 589 1 459 1 762 2 063 1 968 1 852 1 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 842 802 1 517 1 508 1 405 1 270 952 1 120 1 096 887
Obeskattade reserver 0 0 50 49 0 0 396 537 432 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 188 28 31 54 492 714 310 324 205
Skulder och eget kapital 843 989 1 595 1 589 1 459 1 762 2 063 1 968 1 852 1 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 62 179 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 64 133 165 193
Utdelning till aktieägare 720 0 0 0 0 0 0 500 250 65
Omsättning 5 24 35 153 193 237 528 879 835 866
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 879 835 866
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 203 424 548
Rörelseresultat, EBITDA 5 -3 10 108 118 145 336 494 265 180
Nettoomsättningförändring -100,00% -31,43% -77,12% -20,73% -18,57% -55,11% -39,93% 5,27% -3,58% -%
Du Pont-modellen -% -0,30% 0,82% 12,08% 12,47% 2,21% 16,19% 25,46% 28,29% 12,95%
Vinstmarginal -% -12,50% 37,14% 125,49% 94,30% 16,46% 63,26% 57,00% 62,75% 20,79%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 62,18% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 97,46%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 212,50% 4 031,43% 915,69% 406,22% 76,79% 37,50% 61,32% 178,20% 136,14%
Soliditet 99,88% 81,09% 97,55% 97,18% 96,30% 72,08% 60,29% 76,56% 75,97% 79,25%
Kassalikviditet 68 500,00% 382,45% 5 139,29% 4 619,35% 1 551,85% 136,99% 127,73% 273,87% 559,26% 669,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...