Visa allt om Thure Janssons Åkeri i Filipstad Aktiebolag
Visa allt om Thure Janssons Åkeri i Filipstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 784 2 752 2 726 2 785 2 838 2 617 2 704 3 181 2 933 3 046
Övrig omsättning - - - - - 14 34 14 14 14
Rörelseresultat (EBIT) 20 93 -9 -125 -22 -145 -45 106 -73 69
Resultat efter finansnetto 18 91 -12 -127 -34 -156 -62 63 -112 32
Årets resultat 18 91 -12 -128 -34 -39 0 2 6 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 33 47 103 309 615 923 1 233 1 369 1 655
Omsättningstillgångar 900 918 834 745 719 602 592 579 651 600
Tillgångar 923 952 880 848 1 028 1 216 1 515 1 812 2 020 2 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 478 460 369 381 509 543 581 581 629 624
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 117 180 125 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 143 286 429 571 714
Kortfristiga skulder 445 491 511 467 519 531 531 622 694 667
Skulder och eget kapital 923 952 880 848 1 028 1 216 1 515 1 812 2 020 2 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 305 298 291 316 276 295 242 228 269 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 824 810 78 790 740 715 747 961 985 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 396 339 374 350 348 352 393 459 508 443
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 2 784 2 752 2 726 2 785 2 838 2 631 2 738 3 195 2 947 3 060
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 696 688 682 696 710 654 676 636 587 609
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 368 364 367 345 344 348 333 356 344
Rörelseresultat, EBITDA 29 130 47 81 285 164 265 413 213 360
Nettoomsättningförändring 1,16% 0,95% -2,12% -1,87% 8,44% -3,22% -15,00% 8,46% -3,71% -%
Du Pont-modellen 2,17% 9,87% -0,80% -14,15% -2,04% -11,92% -2,97% 6,02% -3,42% 3,15%
Vinstmarginal 0,72% 3,42% -0,26% -4,31% -0,74% -5,54% -1,66% 3,43% -2,35% 2,33%
Bruttovinstmarginal 63,47% 66,24% 61,37% 62,01% 66,07% 64,42% 66,75% 70,23% 72,28% 72,16%
Rörelsekapital/omsättning 16,34% 15,52% 11,85% 9,98% 7,05% 2,71% 2,26% -1,35% -1,47% -2,20%
Soliditet 51,79% 48,32% 41,93% 44,93% 49,51% 44,65% 44,04% 39,22% 35,59% 35,65%
Kassalikviditet 202,25% 186,97% 163,21% 159,53% 138,54% 113,37% 111,49% 93,09% 93,80% 89,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...