Visa allt om Danske Renting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 23 154 0 0 144 1 050
Övrig omsättning 1 832 1 690 2 770 2 668 4 209 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -545 -3 774 -843 -958 -19 717 14 843 -1 305 -9 761 -7 603 -204
Resultat efter finansnetto 57 325 -26 020 -18 130 -19 892 -37 732 -8 131 -21 713 -31 135 -8 863 6 465
Årets resultat 69 680 16 069 -15 223 -15 527 -28 215 -9 729 -18 088 -22 543 -6 381 4 657
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 273 424 454 133 469 177 464 275 493 052 485 869 482 903 480 994 379 651 32 630
Omsättningstillgångar 133 225 65 890 37 902 39 884 34 723 54 127 55 467 49 040 62 242 60 974
Tillgångar 406 649 520 023 507 079 504 159 527 775 539 996 538 370 530 034 441 893 93 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 653 66 860 51 403 51 978 51 627 51 872 55 421 57 014 53 581 53 580
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 535 419 123 135 924 136 140 136 488 136 835 137 182 137 530 277 022 31 922
Kortfristiga skulder 18 461 34 040 319 752 316 041 339 613 351 289 345 767 335 490 111 290 8 102
Skulder och eget kapital 406 649 520 023 507 079 504 159 527 775 539 996 538 370 530 034 441 893 93 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 832 1 690 2 770 2 668 4 209 23 154 0 0 144 1 050
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -545 -3 774 -843 -958 -19 717 14 843 -1 305 -9 761 -7 603 -204
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -86,29% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,64% -% -% -1,53% 6,97%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 14,87% -% -% -4 687,50% 621,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -1 283,42% -% -% -34 061,11% 5 035,43%
Soliditet 33,85% 12,86% 10,14% 10,31% 9,78% 9,61% 10,29% 10,76% 12,13% 57,24%
Kassalikviditet 721,66% 193,57% 11,85% 12,62% 10,22% 15,41% 16,04% 14,62% 55,93% 752,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...