Visa allt om A G W Utbildningstjänst Aktiebolag
Visa allt om A G W Utbildningstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 2 7 6 11 2 9 4 0 0
Övrig omsättning 90 90 90 90 90 90 90 90 104 107
Rörelseresultat (EBIT) 7 27 24 9 11 12 29 11 11 36
Resultat efter finansnetto -8 4 -3 -14 -10 -11 6 -16 -8 21
Årets resultat -8 3 -3 -6 -10 -11 6 -16 -7 21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 562 575 586 599 616 633 651 668 665
Omsättningstillgångar 408 415 412 423 191 189 193 182 96 119
Tillgångar 957 977 987 1 009 790 805 826 833 764 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 250 247 250 256 266 277 271 287 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 705 716 729 742 525 532 540 547 456 405
Kortfristiga skulder 9 11 11 18 9 7 9 15 21 85
Skulder och eget kapital 957 977 987 1 009 790 805 826 833 764 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 92 97 96 101 92 99 94 104 107
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 40 37 22 28 29 46 28 28 49
Nettoomsättningförändring 100,00% -71,43% 16,67% -45,45% 450,00% -77,78% 125,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,73% 2,76% 2,43% 0,89% 1,39% 1,49% 3,51% 1,32% -% -%
Vinstmarginal 175,00% 1 350,00% 342,86% 150,00% 100,00% 600,00% 322,22% 275,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 9 975,00% 20 200,00% 5 728,57% 6 750,00% 1 654,55% 9 100,00% 2 044,44% 4 175,00% -% -%
Soliditet 25,29% 25,59% 25,03% 24,78% 32,41% 33,04% 33,54% 32,53% 37,57% 37,50%
Kassalikviditet 4 533,33% 3 772,73% 3 745,45% 2 350,00% 2 122,22% 2 700,00% 2 144,44% 1 213,33% 457,14% 140,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...