Visa allt om Possio AB
Visa allt om Possio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 669 9 311 8 492 4 238 9 085 10 843 10 267 14 864 10 334 9 134
Övrig omsättning 382 506 181 64 4 533 218 250 2 604 5 118 5 039
Rörelseresultat (EBIT) -3 272 -3 320 -2 776 -3 295 1 349 -9 159 -3 051 766 271 961
Resultat efter finansnetto -3 504 -3 553 -2 971 -3 912 741 -9 671 -3 449 365 227 688
Årets resultat -3 503 -3 553 -2 971 -3 912 741 -9 671 -3 449 365 227 688
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 501 365 366 753 1 146 1 491 1 743 1 649 838
Omsättningstillgångar 9 400 7 112 7 779 6 907 7 647 3 986 11 593 9 177 8 606 9 065
Tillgångar 9 732 7 613 8 144 7 274 8 400 5 132 13 084 10 920 10 255 9 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 363 -2 134 1 419 4 389 -557 -5 183 -2 012 1 436 1 071 844
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 825 7 414 4 154 1 833 1 833 2 604 7 945 3 677 4 930 2 854
Kortfristiga skulder 543 2 332 2 570 1 051 7 124 7 711 7 151 5 807 4 254 6 206
Skulder och eget kapital 9 732 7 613 8 144 7 274 8 400 5 132 13 084 10 920 10 255 9 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 10 10 10 10 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 523 3 270 2 893 1 935 2 178 2 242 2 157 2 260 2 177 885
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 1 180 929 929 1 056 1 039 994 1 029 810 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 051 9 817 8 673 4 302 13 618 11 061 10 517 17 468 15 452 14 173
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 5 5 5 5 5 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 334 1 330 1 213 848 1 817 2 169 2 053 2 973 1 722 2 284
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 649 569 597 661 673 659 689 522 334
Rörelseresultat, EBITDA -3 103 -3 089 -2 579 -2 829 1 839 -8 642 -2 525 1 209 406 1 029
Nettoomsättningförändring -71,33% 9,64% 100,38% -53,35% -16,21% 5,61% -30,93% 43,84% 13,14% -%
Du Pont-modellen -33,49% -43,61% -34,07% -45,30% 16,46% -178,45% -22,96% 7,67% 5,55% 10,10%
Vinstmarginal -122,11% -35,66% -32,68% -77,75% 15,22% -84,46% -29,26% 5,64% 5,51% 10,95%
Bruttovinstmarginal 8,02% 62,16% 65,18% 29,26% 31,03% 22,22% 42,98% 47,59% 37,55% 30,60%
Rörelsekapital/omsättning 331,85% 51,34% 61,34% 138,18% 5,76% -34,35% 43,26% 22,67% 42,11% 31,30%
Soliditet 24,28% -28,03% 17,42% 60,34% -6,63% -100,99% -15,38% 13,15% 10,44% 8,52%
Kassalikviditet 1 445,30% 293,61% 284,28% 602,95% 99,97% 39,85% 127,74% 130,20% 112,34% 77,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...