Visa allt om Centrumhälsan i Borås Aktiebolag
Visa allt om Centrumhälsan i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 862 2 468 2 562 2 613 2 689 2 697 2 280 3 517 3 974 3 914
Övrig omsättning 24 215 190 202 193 259 467 172 158 137
Rörelseresultat (EBIT) 424 602 967 716 361 423 -23 225 296 456
Resultat efter finansnetto 428 610 983 742 381 410 102 176 318 461
Årets resultat 305 412 567 405 273 301 170 137 263 363
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 188 268 71 106 119 87 167 327 443 344
Omsättningstillgångar 2 873 2 788 2 966 2 362 1 996 2 002 1 931 1 851 1 989 2 548
Tillgångar 3 061 3 056 3 037 2 467 2 115 2 090 2 098 2 178 2 432 2 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 064 2 059 1 947 1 780 1 575 1 503 1 452 1 382 1 445 1 382
Obeskattade reserver 800 768 693 443 255 255 265 376 426 484
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 197 230 397 244 285 332 382 421 561 1 026
Skulder och eget kapital 3 061 3 056 3 037 2 467 2 115 2 090 2 098 2 178 2 432 2 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 526 520 780 780 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 349 643 658 722 881 412 476 521 762 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 222 342 348 429 483 586 613 783 782 768
Utdelning till aktieägare 500 300 300 400 200 200 150 100 200 200
Omsättning 1 886 2 683 2 752 2 815 2 882 2 956 2 747 3 689 4 132 4 051
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 621 823 854 871 672 674 570 703 795 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 202 339 339 394 364 395 436 441 485 484
Rörelseresultat, EBITDA 504 655 1 002 761 449 500 137 391 472 588
Nettoomsättningförändring -24,55% -3,67% -1,95% -2,83% -0,30% 18,29% -35,17% -11,50% 1,53% -%
Du Pont-modellen 13,98% 19,96% 32,40% 30,08% 17,97% 20,00% 4,86% 11,20% 13,08% 16,08%
Vinstmarginal 22,99% 24,72% 38,41% 28,40% 14,13% 15,50% 4,47% 6,94% 8,00% 11,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 143,72% 103,65% 100,27% 81,06% 63,63% 61,92% 67,94% 40,66% 35,93% 38,89%
Soliditet 87,81% 86,98% 81,91% 85,39% 83,35% 80,91% 78,52% 75,88% 72,03% 59,84%
Kassalikviditet 1 458,38% 1 212,17% 747,10% 968,03% 700,35% 603,01% 505,50% 439,67% 354,55% 248,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...