Visa allt om Isaksbo Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2003-08
Nettoomsättning 1 266 1 428 1 541 1 868 1 787 1 870 1 751 849 410 1 047
Övrig omsättning 59 2 - 3 573 17 - 11 - 990 6 803
Rörelseresultat (EBIT) -1 660 -1 413 -1 002 2 693 -2 257 -1 026 -1 799 -1 228 879 5 690
Resultat efter finansnetto -1 152 2 812 -1 005 2 925 -2 252 -662 -1 902 -1 083 1 523 2 287
Årets resultat -1 152 2 812 -28 2 867 -2 252 -302 -117 329 1 485 715
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2003-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 481 172 7 102 7 917 5 615 5 636 4 657 4 602 4 350 4 440
Omsättningstillgångar 3 903 8 627 522 216 445 1 278 2 339 4 370 5 874 6 467
Tillgångar 5 384 8 799 7 625 8 133 6 061 6 914 6 996 8 972 10 224 10 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 556 5 707 2 896 2 924 57 2 309 2 611 2 729 2 570 1 795
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 359 2 144 3 623 5 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 2 378 4 290 0 2 969 3 036 3 120 3 188 3 257 1 234
Kortfristiga skulder 642 713 440 5 209 3 035 1 569 905 911 775 2 541
Skulder och eget kapital 5 384 8 799 7 625 8 133 6 061 6 914 6 996 8 972 10 224 10 907
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2003-08
Löner till styrelse & VD 239 - 0 0 0 221 295 123 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 248 41 0 0 221 298 152 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 138 264 129 112 67 213 317 114 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714
Omsättning 1 325 1 430 1 541 5 441 1 804 1 870 1 762 849 1 400 7 850
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 2 2 2 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 266 1 428 - - 894 935 876 425 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 529 - - 42 330 449 195 - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 654 -1 408 -987 2 711 -2 236 -1 005 -1 781 -1 222 882 5 690
Nettoomsättningförändring -11,34% -7,33% -17,51% 4,53% -4,44% 6,80% 106,24% 107,07% -% -%
Du Pont-modellen -19,76% 33,83% -13,14% 36,68% -35,46% -5,73% -18,81% -10,57% 16,18% 55,81%
Vinstmarginal -84,04% 208,47% -65,02% 159,69% -120,26% -21,18% -75,16% -111,66% 403,41% 581,38%
Bruttovinstmarginal 98,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 257,58% 554,20% 5,32% -267,29% -144,94% -15,56% 81,90% 407,42% 1 243,66% 374,98%
Soliditet 84,62% 64,86% 37,98% 35,95% 0,94% 33,40% 41,02% 47,62% 50,65% 51,69%
Kassalikviditet 607,94% 1 209,96% 118,64% 4,15% 14,33% 80,82% 257,35% 473,66% 757,94% 254,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...