Visa allt om A. B. Aktuell Balans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 118 268 495 475 548 629 514 445 551
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 47 55 -24 33 65 336 -155 -83 -14
Resultat efter finansnetto -14 47 55 -24 32 68 339 -155 -81 -13
Årets resultat 0 36 30 8 15 40 304 -155 -81 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 4 5 8 11 16 22 17
Omsättningstillgångar 166 352 436 426 382 436 433 374 354 460
Tillgångar 166 352 439 430 387 443 444 389 376 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 219 183 183 205 211 171 -134 21 103
Obeskattade reserver 12 24 24 0 45 23 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 11 0 0 19 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 108 231 236 137 130 255 522 355 374
Skulder och eget kapital 166 352 439 430 387 443 444 389 376 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 30 135 189 140 183 75 410 273 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 14 18 14 19 24 80 61 80
Utdelning till aktieägare 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 118 268 495 475 548 629 514 445 551
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 268 495 475 548 629 257 223 276
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 149 207 154 203 106 246 167 204
Rörelseresultat, EBITDA -14 50 56 -22 35 68 341 -148 -73 -7
Nettoomsättningförändring -100,00% -55,97% -45,86% 4,21% -13,32% -12,88% 22,37% 15,51% -19,24% -%
Du Pont-modellen -% 13,64% 12,53% -5,58% 8,53% 15,12% 76,13% -39,85% -21,54% -2,94%
Vinstmarginal -% 40,68% 20,52% -4,85% 6,95% 12,23% 53,74% -30,16% -18,20% -2,54%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 206,78% 76,49% 38,38% 51,58% 55,84% 28,30% -28,79% -0,22% 15,61%
Soliditet 77,33% 67,53% 45,71% 42,56% 61,54% 51,46% 38,51% -34,45% 5,59% 21,64%
Kassalikviditet 461,11% 325,93% 188,74% 180,51% 278,83% 335,38% 169,80% 71,65% 99,72% 122,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...