Visa allt om Pelaren Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 34 58 103 150 344 525 1 020 1 257 1 045
Övrig omsättning - - - - - 108 12 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) - -26 -73 -38 -28 -17 -75 182 145 49
Resultat efter finansnetto - -27 -74 -39 -29 -20 -76 180 147 41
Årets resultat - -27 -74 -39 -30 -20 -50 106 106 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0 0 2 4 9 15
Omsättningstillgångar - 99 107 127 159 186 319 415 491 387
Tillgångar - 99 107 127 159 186 321 419 500 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -119 -78 -4 35 65 85 235 169 63
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 211 181 127 127 89 97 0 88 140
Kortfristiga skulder - 7 3 4 -3 32 140 158 243 199
Skulder och eget kapital - 99 107 127 159 186 321 419 500 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 65 72 65 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 2 27 124 218 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 1 31 75 96 101
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 100 40 0
Omsättning - 34 58 103 150 452 537 1 020 1 257 1 046
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 344 525 1 020 1 257 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 33 134 271 379 418
Rörelseresultat, EBITDA - -26 -53 -38 -28 -15 -73 188 151 55
Nettoomsättningförändring -% -41,38% -43,69% -31,33% -56,40% -34,48% -48,53% -18,85% 20,29% -%
Du Pont-modellen -% -26,26% -68,22% -29,92% -17,61% -9,14% -23,36% 43,44% 29,40% 12,19%
Vinstmarginal -% -76,47% -125,86% -36,89% -18,67% -4,94% -14,29% 17,84% 11,69% 4,69%
Bruttovinstmarginal -% 85,29% 98,28% 85,44% 66,00% 42,44% 52,95% 73,04% 63,40% 68,90%
Rörelsekapital/omsättning -% 270,59% 179,31% 119,42% 108,00% 44,77% 34,10% 25,20% 19,73% 17,99%
Soliditet -% -120,20% -72,90% -3,15% 22,01% 34,95% 26,48% 60,73% 33,80% 15,67%
Kassalikviditet -% 571,43% 933,33% 1 200,00% -% 306,25% 102,86% 104,43% 93,42% 75,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...