Visa allt om Olssons Byggservice i Tvååker Aktiebolag
Visa allt om Olssons Byggservice i Tvååker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 97 83 2 675 3 896 3 624 4 178 4 750
Övrig omsättning - - - 22 5 897 - 4 777 1 307 1 299
Rörelseresultat (EBIT) -31 -33 -37 -12 -163 1 057 276 3 956 403 662
Resultat efter finansnetto -30 -28 -29 -1 -138 1 060 315 4 092 308 543
Årets resultat -30 -28 -8 -13 -128 948 1 429 2 254 190 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 68 93 119 155 153 415 552 3 383 3 578
Omsättningstillgångar 1 007 1 006 1 008 1 026 2 095 2 817 6 074 5 989 2 003 1 678
Tillgångar 1 050 1 074 1 102 1 144 2 249 2 969 6 489 6 541 5 386 5 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 025 1 055 1 083 1 091 1 979 2 107 4 559 3 129 1 875 1 735
Obeskattade reserver 0 0 0 22 9 19 248 1 885 931 893
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 13 13 13 0 0 0 211 2 028 2 027
Kortfristiga skulder 5 6 5 18 260 843 1 682 1 315 552 601
Skulder och eget kapital 1 050 1 074 1 102 1 144 2 249 2 969 6 489 6 541 5 386 5 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 6 795 569 848 802 778
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 541 912 795 695 1 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 2 268 370 476 564 680
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 874 0 3 400 0 1 000 50
Omsättning 0 0 0 119 88 3 572 3 896 8 401 5 485 6 049
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 1 4 6 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 83 669 649 604 696 594
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 8 401 311 355 349 318
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -12 13 -134 1 103 405 4 088 598 859
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 16,87% -96,90% -31,34% 7,51% -13,26% -12,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,61% -5,96% 35,97% 4,87% 63,42% 8,11% 12,77%
Vinstmarginal -% -% -% 7,22% -161,45% 39,93% 8,11% 114,46% 10,46% 14,13%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 89,16% 80,26% 69,02% 59,82% 59,77% 69,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 039,18% 2 210,84% 73,79% 112,73% 128,97% 34,73% 22,67%
Soliditet 97,62% 98,23% 98,28% 96,78% 88,29% 71,44% 73,07% 68,59% 47,26% 45,24%
Kassalikviditet 20 140,00% 16 766,67% 20 160,00% 5 700,00% 805,77% 333,45% 360,88% 454,90% 354,71% 276,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...