Visa allt om Bäckströms Trafik Aktiebolag
Visa allt om Bäckströms Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 542 7 344 6 906 6 767 6 588 3 273 3 211 3 264 3 024 2 723
Övrig omsättning 45 143 91 16 482 2 7 - 65 -
Rörelseresultat (EBIT) 166 715 338 323 475 361 190 161 94 162
Resultat efter finansnetto 4 558 178 129 325 322 122 66 -9 93
Årets resultat 38 111 42 34 27 103 53 47 47 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 244 6 128 3 387 4 274 5 283 913 1 242 1 519 1 887 2 403
Omsättningstillgångar 2 132 1 385 1 989 1 154 1 416 806 211 282 331 272
Tillgångar 11 376 7 513 5 375 5 428 6 700 1 719 1 453 1 801 2 218 2 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 551 440 398 364 337 253 200 153 106
Obeskattade reserver 1 078 1 126 716 596 516 231 49 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 654 4 292 2 616 3 014 3 850 391 407 694 1 002 1 476
Kortfristiga skulder 2 054 1 544 1 604 1 420 1 969 759 744 906 1 063 1 019
Skulder och eget kapital 11 376 7 513 5 375 5 428 6 700 1 719 1 453 1 801 2 218 2 675
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 325 394 201 246 204 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 50 - 60 - -
Löner till övriga anställda 1 879 1 796 1 724 1 653 1 521 475 477 445 508 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 733 600 694 653 655 328 268 305 278 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Omsättning 7 587 7 487 6 997 6 783 7 070 3 275 3 218 3 264 3 089 2 723
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 257 1 224 1 151 1 128 1 098 1 091 1 070 1 088 1 008 1 362
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 402 404 384 417 400 317 354 343 346
Rörelseresultat, EBITDA 1 116 1 330 841 881 768 529 466 529 462 498
Nettoomsättningförändring 2,70% 6,34% 2,05% 2,72% 101,28% 1,93% -1,62% 7,94% 11,05% -%
Du Pont-modellen 1,46% 9,56% 6,36% 5,97% 7,09% 21,00% 13,08% 8,94% 4,24% 6,06%
Vinstmarginal 2,20% 9,78% 4,95% 4,79% 7,21% 11,03% 5,92% 4,93% 3,11% 5,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 59,03% 56,20% 55,37% 56,06% 61,44% 51,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,03% -2,17% 5,57% -3,93% -8,39% 1,44% -16,60% -19,12% -24,21% -27,43%
Soliditet 12,57% 19,02% 18,58% 15,42% 11,11% 29,51% 19,90% 11,10% 6,90% 5,98%
Kassalikviditet 103,80% 89,70% 124,00% 81,27% 71,91% 106,19% 28,36% 31,13% 31,14% 26,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...