Visa allt om Krister Palmqvist Konsultation Aktiebolag
Visa allt om Krister Palmqvist Konsultation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 770 904 2 240 2 381 3 983 934 618 9 166 2 189 3 701
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 171 -163 -23 369 -116 -83 175 -54 113
Resultat efter finansnetto 16 123 -210 -72 320 -164 -131 117 -100 67
Årets resultat 16 123 -210 -72 320 -164 -131 117 -100 67
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 * 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 8 16 23 20 9
Omsättningstillgångar 330 253 74 252 706 124 139 196 621 1 154
Tillgångar 330 253 74 - 708 132 154 219 641 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -727 -743 -866 -651 -579 -899 -734 -603 -720 -621
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 646 628 571 689 647 644 646 599 510
Kortfristiga skulder 507 350 312 338 598 384 245 176 762 1 273
Skulder och eget kapital 330 253 74 - 708 132 154 219 641 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 60 80 80 30 250 180 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 31 59 13 18 5 6 0 27 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 7 3 37 70 135 127 212 185 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 770 904 2 240 2 381 3 983 934 618 9 166 2 189 3 701
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 904 2 240 2 381 3 983 934 618 9 166 2 189 3 701
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 80 46 120 183 242 171 518 372 409
Rörelseresultat, EBITDA 67 171 -163 -21 375 -109 -76 183 -46 118
Nettoomsättningförändring -14,82% -59,64% -5,92% -40,22% 326,45% 51,13% -93,26% 318,73% -40,85% -%
Du Pont-modellen 20,30% 67,59% -220,27% -% 52,12% -87,88% -53,90% 79,91% -8,42% 9,72%
Vinstmarginal 8,70% 18,92% -7,28% -0,97% 9,26% -12,42% -13,43% 1,91% -2,47% 3,05%
Bruttovinstmarginal 77,79% 75,88% 18,39% 22,05% 23,93% 57,92% 83,50% 13,18% 37,87% 31,48%
Rörelsekapital/omsättning -22,99% -10,73% -10,62% -3,61% 2,71% -27,84% -17,15% 0,22% -6,44% -3,22%
Soliditet -220,30% -293,68% -1 170,27% -% -81,78% -681,06% -476,62% -275,34% -112,32% -53,44%
Kassalikviditet 62,33% 68,29% 19,23% 70,41% 115,72% 28,65% 51,02% 103,41% 79,66% 89,55%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...