Visa allt om Flärke Såg och Hyvleri Aktiebolag
Visa allt om Flärke Såg och Hyvleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 261 8 922 7 733 7 512 8 107 6 624 6 957 6 435 6 847 6 502
Övrig omsättning - - - - 12 - 63 16 42 -
Rörelseresultat (EBIT) 668 382 127 198 542 372 312 411 367 858
Resultat efter finansnetto 668 385 135 204 560 373 311 424 350 855
Årets resultat 553 335 300 140 317 295 242 301 271 569
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 422 354 513 672 560 701 326 408 491
Omsättningstillgångar 3 376 3 214 2 919 2 895 3 002 2 958 2 975 3 488 2 816 3 072
Tillgångar 3 715 3 636 3 273 3 407 3 674 3 519 3 677 3 814 3 225 3 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 165 1 762 1 801 1 627 1 487 1 970 1 675 1 533 1 331 1 260
Obeskattade reserver 1 42 88 341 327 197 221 242 236 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 387 593 167 287 374 437 223
Kortfristiga skulder 1 549 1 832 1 384 1 053 1 267 1 184 1 493 1 666 1 220 1 816
Skulder och eget kapital 3 715 3 636 3 273 3 407 3 674 3 519 3 677 3 814 3 225 3 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 277 408 229 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 967 985 941 927 995 841 604 349 548 462
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 325 319 353 334 402 287 374 346 333 388
Utdelning till aktieägare 150 150 375 125 0 800 0 100 100 200
Omsättning 9 261 8 922 7 733 7 512 8 119 6 624 7 020 6 451 6 889 6 502
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 315 2 231 1 933 1 878 2 027 1 656 1 739 2 145 2 282 2 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 324 327 324 315 350 282 314 368 370 407
Rörelseresultat, EBITDA 794 517 286 357 705 487 428 493 451 951
Nettoomsättningförändring 3,80% 15,38% 2,94% -7,34% 22,39% -4,79% 8,11% -6,02% 5,31% -%
Du Pont-modellen 18,01% 10,59% 4,12% 5,99% 15,22% 10,60% 8,49% 11,41% 11,50% 24,53%
Vinstmarginal 7,22% 4,32% 1,75% 2,72% 6,90% 5,63% 4,48% 6,76% 5,42% 13,44%
Bruttovinstmarginal 35,88% 36,48% 35,01% 40,62% 39,74% 36,05% 38,74% 43,65% 35,12% 47,69%
Rörelsekapital/omsättning 19,73% 15,49% 19,85% 24,52% 21,40% 26,78% 21,30% 28,31% 23,31% 19,32%
Soliditet 58,30% 49,36% 57,12% 55,13% 47,03% 60,11% 49,98% 44,76% 46,54% 40,68%
Kassalikviditet 183,21% 149,18% 169,00% 220,04% 189,03% 194,43% 170,06% 185,95% 189,67% 144,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...