Visa allt om Unik Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Unik Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 066 1 199 1 159 1 424 1 502 1 578 1 992 2 408 2 463 1 887
Övrig omsättning 3 - 68 - 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -25 208 16 -36 5 23 173 212 154
Resultat efter finansnetto -34 -25 208 16 -36 5 18 173 212 155
Årets resultat -13 -2 131 16 -36 -1 8 124 151 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 60 80 100 0 0 19 98 54 77
Omsättningstillgångar 490 521 523 359 357 398 396 532 671 661
Tillgångar 530 581 603 459 357 398 415 630 725 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 377 379 248 232 268 268 381 456 455
Obeskattade reserver 0 22 45 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 183 179 211 125 130 147 250 269 283
Skulder och eget kapital 530 581 603 459 357 398 415 630 725 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 375 0 - 800 890 960 820 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 449 485 0 776 828 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 256 259 123 244 260 251 280 398 398 329
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 200 150
Omsättning 1 069 1 199 1 227 1 424 1 529 1 578 1 992 2 408 2 463 1 887
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 066 1 199 1 159 712 751 789 996 1 204 1 232 944
Personalkostnader per anställd (tkr) 778 817 574 546 585 575 642 734 658 546
Rörelseresultat, EBITDA -16 -5 228 16 -36 24 41 189 235 173
Nettoomsättningförändring -11,09% 3,45% -18,61% -5,19% -4,82% -20,78% -17,28% -2,23% 30,52% -%
Du Pont-modellen -6,23% -4,30% 34,49% 3,49% -10,08% 1,26% 5,54% 27,46% 29,24% 21,00%
Vinstmarginal -3,10% -2,09% 17,95% 1,12% -2,40% 0,32% 1,15% 7,18% 8,61% 8,21%
Bruttovinstmarginal 84,15% 83,07% 86,80% 91,36% 87,68% 86,57% 81,12% 79,61% 77,83% 83,52%
Rörelsekapital/omsättning 30,49% 28,19% 29,68% 10,39% 15,45% 16,98% 12,50% 11,71% 16,32% 20,03%
Soliditet 68,68% 67,84% 68,67% 54,03% 64,99% 67,34% 64,58% 60,48% 62,90% 61,65%
Kassalikviditet 284,24% 271,58% 275,98% 152,13% 285,60% 306,15% 269,39% 212,80% 249,44% 233,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...