Visa allt om N. Schechter AB
Visa allt om N. Schechter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 520 1 258 1 498 1 469 1 849 2 117 1 658 987 485 1 503
Övrig omsättning 1 139 323 135 - - - - - 1 763 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 -706 20 -248 76 495 543 71 527 871
Resultat efter finansnetto 704 -276 19 -251 77 496 544 75 521 868
Årets resultat 704 -276 5 -251 52 364 398 51 373 623
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 165 24 36 48 0 0 0 233 134
Omsättningstillgångar 803 1 300 1 152 1 133 1 718 2 063 1 613 1 082 947 816
Tillgångar 1 002 1 465 1 176 1 169 1 766 2 063 1 613 1 082 1 181 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 300 711 870 1 321 1 396 1 152 874 915 731
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 493 2 49 5 144 71 12 134 42
Kortfristiga skulder 174 672 463 250 441 523 390 196 131 178
Skulder och eget kapital 1 002 1 465 1 176 1 169 1 766 2 063 1 613 1 082 1 181 951
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 716 576 576 480 480 480 388 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 096 891 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 344 280 233 232 233 202 198 156 121 88
Utdelning till aktieägare 500 190 150 164 200 127 120 120 92 154
Omsättning 2 659 1 581 1 633 1 469 1 849 2 117 1 658 987 2 248 1 503
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 520 1 258 1 498 1 469 1 849 2 117 1 658 987 485 1 503
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 501 1 209 994 866 843 682 678 641 513 265
Rörelseresultat, EBITDA 146 -665 32 -236 88 495 543 71 527 871
Nettoomsättningförändring 20,83% -16,02% 1,97% -20,55% -12,66% 27,68% 67,98% 103,51% -67,73% -%
Du Pont-modellen 72,16% -18,50% 1,70% -21,13% 4,42% 23,99% 33,73% 7,39% 44,79% 91,59%
Vinstmarginal 47,57% -21,54% 1,34% -16,81% 4,22% 23,38% 32,81% 8,11% 109,07% 57,95%
Bruttovinstmarginal 97,70% 92,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,38% 49,92% 45,99% 60,11% 69,06% 72,74% 73,76% 89,77% 168,25% 42,45%
Soliditet 81,24% 20,48% 60,46% 74,42% 74,80% 67,67% 71,42% 80,78% 77,48% 76,87%
Kassalikviditet 461,49% 193,45% 248,81% 453,20% 389,57% 394,46% 413,59% 552,04% 722,90% 458,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...