Visa allt om Tonian Aktiebolag
Visa allt om Tonian Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 51 4 318 10 0 2 2 13 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -72 -97 -31 -88 -141 -165 -128 -153 -144 -168
Resultat efter finansnetto -72 -96 -32 -88 -141 -170 -109 -153 -207 -152
Årets resultat -72 -96 -32 -88 -141 -170 -31 0 -207 -115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 103 123 120 205 159 155 175 85 113
Omsättningstillgångar 544 374 659 432 426 557 530 596 892 1 083
Tillgångar 713 477 782 553 631 717 686 770 977 1 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 111 206 238 326 467 636 667 667 874
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 79 232 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 535 367 575 314 305 249 49 24 78 90
Skulder och eget kapital 713 477 782 553 631 717 686 770 977 1 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 251 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 26 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 4 318 10 0 2 2 13 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 159 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 139 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 -31 35 -3 -61 -79 -66 -78 -111 -136
Nettoomsättningförändring 1 175,00% -98,74% 3 080,00% -% -100,00% 0,00% -84,62% -% -% -%
Du Pont-modellen -10,10% -20,34% -3,96% -15,91% -% -23,01% -15,74% -19,74% -% -%
Vinstmarginal -141,18% -2 425,00% -9,75% -880,00% -% -8 250,00% -5 400,00% -1 169,23% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -61,54% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 17,65% 175,00% 26,42% 1 180,00% -% 15 400,00% 24 050,00% 4 400,00% -% -%
Soliditet 25,11% 23,27% 26,34% 43,04% 51,66% 65,13% 92,71% 94,18% 85,37% 87,04%
Kassalikviditet 37,76% 8,72% 54,78% 28,03% 26,23% 81,53% 1 081,63% 2 483,33% 733,33% 1 147,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...