Visa allt om Sture T Andersson Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Sture T Andersson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 186 2 422 2 459 2 236 1 896 1 885 2 103 2 114 2 209 2 702
Övrig omsättning 516 - - - - 207 - - 27 119
Rörelseresultat (EBIT) 492 287 722 416 194 -176 33 110 243 107
Resultat efter finansnetto 527 287 671 327 205 47 734 -111 34 2 582
Årets resultat 473 208 456 289 205 47 726 -79 42 2 691
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 171 10 524 10 502 10 927 10 098 7 249 7 462 7 762 7 951 8 029
Omsättningstillgångar 916 686 1 043 574 1 422 566 494 321 623 243
Tillgångar 11 087 11 211 11 544 11 501 11 520 7 815 7 956 8 083 8 574 8 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 994 5 820 5 813 5 557 5 368 5 264 5 317 4 591 4 670 4 628
Obeskattade reserver 117 167 117 0 0 0 0 0 40 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 837 4 131 4 619 5 301 5 243 2 053 2 079 1 834 2 088 2 046
Kortfristiga skulder 1 139 1 092 996 643 908 498 559 1 657 1 777 1 494
Skulder och eget kapital 11 087 11 211 11 544 11 501 11 520 7 815 7 956 8 083 8 574 8 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 216 204 150 201 306 276 307 314 339 513
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 91 85 68 84 121 108 114 121 100 140
Utdelning till aktieägare 300 300 200 200 100 100 100 0 0 0
Omsättning 2 702 2 422 2 459 2 236 1 896 2 092 2 103 2 114 2 236 2 821
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 186 2 422 2 459 2 236 948 943 1 052 1 057 1 105 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 310 289 218 285 214 194 213 219 220 327
Rörelseresultat, EBITDA 999 760 1 147 848 411 124 333 415 542 383
Nettoomsättningförändring -9,74% -1,50% 9,97% 17,93% 0,58% -10,37% -0,52% -4,30% -18,25% -%
Du Pont-modellen 6,24% 4,35% 8,00% 5,38% 3,55% 1,84% 10,47% 1,36% 2,83% 33,35%
Vinstmarginal 31,66% 20,15% 37,58% 27,68% 21,57% 7,64% 39,61% 5,20% 11,00% 102,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,20% -16,76% 1,91% -3,09% 27,11% 3,61% -3,09% -63,20% -52,24% -46,30%
Soliditet 54,89% 53,08% 51,15% 48,32% 46,60% 67,36% 66,83% 56,80% 54,80% 56,84%
Kassalikviditet 80,42% 62,82% 104,72% 89,27% 156,61% 113,65% 88,37% 19,37% 35,06% 16,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...