Visa allt om Leif Ohlssons Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Leif Ohlssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 291 16 959 16 268 15 884 17 379 11 985 11 717 12 540 10 509 9 871
Övrig omsättning 275 337 602 272 102 413 220 32 27 44
Rörelseresultat (EBIT) -364 1 134 928 1 298 1 850 1 409 1 058 457 691 -21
Resultat efter finansnetto -546 903 622 1 009 1 470 1 241 823 119 230 -396
Årets resultat 2 3 -2 34 3 179 0 1 2 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 392 12 691 14 912 11 831 11 110 10 581 9 388 7 874 8 958 6 947
Omsättningstillgångar 3 844 4 716 4 100 4 299 3 235 2 886 2 154 2 475 1 986 1 872
Tillgångar 18 236 17 407 19 013 16 131 14 344 13 467 11 542 10 349 10 945 8 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 113 1 110 1 107 1 109 1 076 1 073 919 919 918 917
Obeskattade reserver 6 120 6 685 5 800 5 292 4 442 3 112 2 049 1 237 1 137 917
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 900 5 547 7 196 4 983 4 625 4 746 4 224 4 387 5 620 3 739
Kortfristiga skulder 4 103 4 064 4 909 4 747 4 202 4 536 4 350 3 805 3 269 3 247
Skulder och eget kapital 18 236 17 407 19 013 16 131 14 344 13 467 11 542 10 349 10 945 8 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 887 228 228 228 209 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 532 4 552 4 596 4 286 2 776 3 016 2 643 2 826 2 442 2 033
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 764 1 766 1 743 1 759 1 453 1 284 1 274 1 334 1 181 1 096
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 566 17 296 16 870 16 156 17 481 12 398 11 937 12 572 10 536 9 915
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 12 12 11 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 390 1 542 1 356 1 324 1 580 1 199 1 172 1 254 1 051 1 097
Personalkostnader per anställd (tkr) 597 591 539 513 489 464 414 462 397 388
Rörelseresultat, EBITDA 2 390 3 858 3 282 3 266 3 632 2 926 2 402 1 849 1 973 1 188
Nettoomsättningförändring -9,84% 4,25% 2,42% -8,60% 45,01% 2,29% -6,56% 19,33% 6,46% -%
Du Pont-modellen -1,86% 6,51% 4,88% 8,13% 12,91% 11,98% 9,17% 4,42% 6,32% -0,23%
Vinstmarginal -2,22% 6,69% 5,70% 8,25% 10,66% 13,47% 9,03% 3,64% 6,58% -0,20%
Bruttovinstmarginal 96,19% 95,55% 100,00% 100,00% 100,00% 96,65% 100,00% 100,00% 97,03% 86,32%
Rörelsekapital/omsättning -1,69% 3,84% -4,97% -2,82% -5,56% -13,77% -18,74% -10,61% -12,21% -13,93%
Soliditet 32,28% 36,33% 29,62% 31,05% 30,32% 25,00% 21,05% 17,49% 15,87% 17,88%
Kassalikviditet 55,25% 77,49% 48,28% 62,44% 62,68% 37,61% 35,89% 42,13% 37,90% 53,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...