Visa allt om H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om H.T.A. Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 935 1 923 2 014 1 912 1 869 1 801 1 721 2 016 1 634 1 609
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 002 831 845 559 520 -123 12 470 345 -55
Resultat efter finansnetto 958 932 796 -143 879 -42 233 388 411 -15
Årets resultat 745 747 448 -296 754 -42 220 220 295 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 969 6 003 6 036 6 069 6 821 6 761 6 794 6 577 6 235 6 268
Omsättningstillgångar 2 951 2 546 1 949 1 788 1 466 1 311 1 626 1 580 2 045 2 219
Tillgångar 8 921 8 549 7 985 7 858 8 287 8 071 8 420 8 157 8 280 8 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 570 5 025 4 427 4 179 4 575 3 920 4 062 3 842 3 798 3 795
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 952 3 049 3 050 3 244 3 342 3 426 3 550 3 631 3 794 3 981
Kortfristiga skulder 400 475 508 434 370 725 807 684 688 711
Skulder och eget kapital 8 921 8 549 7 985 7 858 8 287 8 071 8 420 8 157 8 280 8 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 150 200 100 100 100 0 0 0
Omsättning 1 935 1 923 2 014 1 912 1 869 1 801 1 721 2 016 1 634 1 609
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 035 864 878 559 553 -90 45 503 378 -22
Nettoomsättningförändring 0,62% -4,52% 5,33% 2,30% 3,78% 4,65% -14,63% 23,38% 1,55% -%
Du Pont-modellen 11,23% 11,76% 10,81% 7,11% 11,29% -0,52% 3,12% 7,39% 4,99% -0,19%
Vinstmarginal 51,78% 52,26% 42,85% 29,24% 50,08% -2,33% 15,28% 29,91% 25,28% -0,99%
Bruttovinstmarginal 59,48% 49,51% 45,98% 33,84% 31,84% -3,33% 4,71% 27,28% 25,58% -0,06%
Rörelsekapital/omsättning 131,83% 107,70% 71,55% 70,82% 58,64% 32,54% 47,59% 44,44% 83,05% 93,72%
Soliditet 62,44% 58,78% 55,44% 53,18% 55,21% 48,57% 48,24% 47,10% 45,87% 44,72%
Kassalikviditet 737,75% 536,00% 383,66% 411,98% 396,22% 180,83% 201,49% 230,99% 297,24% 312,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...