Visa allt om Sjötorpsgrillen AB
Visa allt om Sjötorpsgrillen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 614 1 039 2 121 2 799 2 591 2 417 2 518 2 727 2 926 3 003
Övrig omsättning 17 - 24 12 25 25 41 17 41 51
Rörelseresultat (EBIT) 12 -9 -24 6 28 89 109 95 82 127
Resultat efter finansnetto 0 -22 -43 -12 12 73 89 69 59 107
Årets resultat 0 -22 -43 -9 9 53 66 62 59 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 36 49 56 35 60 57 55 71 82
Omsättningstillgångar 151 130 236 537 429 440 411 437 425 412
Tillgångar 172 165 284 593 465 500 468 492 496 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 59 71 94 103 95 42 -24 -86 -144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 101 107 146 164 185 204 326 346 365
Kortfristiga skulder 13 6 106 354 198 221 222 189 235 273
Skulder och eget kapital 172 165 284 593 465 500 468 492 496 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 60 165 165 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 185 292 591 889 764 599 597 519 506 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 82 153 249 203 166 181 192 197 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 631 1 039 2 145 2 811 2 616 2 442 2 559 2 744 2 967 3 054
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 6 8 7 6 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 307 520 354 350 370 403 280 303 325 334
Personalkostnader per anställd (tkr) 117 191 129 147 143 131 96 101 100 92
Rörelseresultat, EBITDA 26 16 -8 20 53 111 127 127 111 151
Nettoomsättningförändring -40,90% -51,01% -24,22% 8,03% 7,20% -4,01% -7,66% -6,80% -2,56% -%
Du Pont-modellen 6,98% -5,45% -8,45% 1,01% 6,02% 17,80% 23,29% 19,51% 16,53% 25,71%
Vinstmarginal 1,95% -0,87% -1,13% 0,21% 1,08% 3,68% 4,33% 3,52% 2,80% 4,23%
Bruttovinstmarginal 58,14% 59,67% 52,38% 58,13% 55,96% 54,12% 54,96% 54,09% 48,19% 46,75%
Rörelsekapital/omsättning 22,48% 11,93% 6,13% 6,54% 8,92% 9,06% 7,51% 9,09% 6,49% 4,63%
Soliditet 34,30% 35,76% 25,00% 15,85% 22,15% 19,00% 8,97% -4,88% -17,34% -29,15%
Kassalikviditet 1 123,08% 2 066,67% 192,45% 106,78% 145,96% 95,48% 88,74% 144,44% 117,02% 110,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...