Visa allt om Hjältevadshus AB
Visa allt om Hjältevadshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 384 848 291 268 206 200 92 954 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 414 4 252 859 1 352 - - - - 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 3 752 3 632 -14 800 -32 233 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 484 2 010 -17 349 -33 907 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 2 484 2 010 -16 765 -23 372 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 085 46 286 46 443 45 168 120 0 0 14 178 180
Omsättningstillgångar 132 985 119 704 113 410 90 236 920 2 656 2 656 2 642 2 478 2 478
Tillgångar 189 070 165 990 159 853 135 404 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 750 12 266 10 256 11 668 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 12 848 10 432 9 972 8 372 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 472 143 292 139 625 115 364 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 189 070 165 990 159 853 135 404 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 260 1 239 565 525 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 50 215 33 911 28 444 27 455 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 19 547 13 583 11 807 11 792 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 616 0 0 0 0
Omsättning 385 262 295 520 207 059 94 306 0 0 0 0 2 3
Nyckeltal
Antal anställda 141 95 76 73 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 729 3 066 2 713 1 273 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 511 543 551 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 318 6 766 -12 060 -30 873 0 0 0 0 2 0
Nettoomsättningförändring 32,13% 41,26% 121,83% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,99% 2,19% -9,26% -23,80% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,98% 1,25% -7,18% -34,67% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 33,28% 34,03% 33,49% 30,80% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -7,40% -8,10% -12,71% -27,03% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,80% 7,39% 6,42% 8,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%
Kassalikviditet 59,89% 67,75% 67,97% 67,16% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...