Visa allt om Johan Persson Rör & Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 31 970 32 651 27 610 28 660 34 760 31 613 29 257 26 360 32 741 34 472
Övrig omsättning 113 116 40 145 90 228 - - 182 19
Rörelseresultat (EBIT) 1 865 385 -464 109 819 -222 284 -597 -4 122 811
Resultat efter finansnetto 1 864 353 -491 116 829 -222 317 -600 3 258 311
Årets resultat 1 091 353 -491 75 828 -222 317 -477 3 446 87
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 019 1 141 1 535 537 363 338 453 621 248 11 465
Omsättningstillgångar 6 999 7 114 6 117 6 441 7 114 5 978 6 855 5 654 8 939 5 902
Tillgångar 8 019 8 255 7 652 6 978 7 477 6 317 7 309 6 275 9 187 17 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 224 3 133 2 780 3 271 3 196 2 368 2 710 2 393 4 670 1 425
Obeskattade reserver 472 0 0 0 0 0 0 0 122 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 317 408 500 0 0 0 0 267 9 353
Kortfristiga skulder 3 214 4 805 4 464 3 207 4 280 3 948 4 598 3 883 4 127 6 281
Skulder och eget kapital 8 019 8 255 7 652 6 978 7 477 6 317 7 309 6 275 9 187 17 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 1 179 1 152 929 739 420 468 560 536
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 774 5 360 4 232 4 645 4 850 4 572 4 893 4 733 5 357 5 299
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 938 1 949 2 066 2 116 1 870 1 848 2 063 2 048 2 396 2 216
Utdelning till aktieägare 1 600 0 0 0 0 0 120 0 1 800 0
Omsättning 32 083 32 767 27 650 28 805 34 850 31 841 29 257 26 360 32 923 34 491
Nyckeltal
Antal anställda 14 15 15 17 16 17 17 17 17 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 284 2 177 1 841 1 686 2 173 1 860 1 721 1 551 1 926 1 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 492 500 478 497 430 438 426 502 351
Rörelseresultat, EBITDA 2 068 582 -262 198 941 -107 452 -359 -3 868 1 193
Nettoomsättningförändring -2,09% 18,26% -3,66% -17,55% 9,95% 8,05% 10,99% -19,49% -5,02% -%
Du Pont-modellen 23,41% 4,78% -5,92% 1,88% 11,61% -3,26% 4,38% -9,27% 39,75% 4,76%
Vinstmarginal 5,87% 1,21% -1,64% 0,46% 2,50% -0,65% 1,09% -2,21% 11,15% 2,40%
Bruttovinstmarginal 42,11% 36,06% 40,45% 49,58% 46,22% 48,98% 50,59% 46,67% 44,81% 46,15%
Rörelsekapital/omsättning 11,84% 7,07% 5,99% 11,28% 8,15% 6,42% 7,71% 6,72% 14,70% -1,10%
Soliditet 57,27% 37,95% 36,33% 46,88% 42,74% 37,49% 37,08% 38,14% 51,79% 9,49%
Kassalikviditet 176,73% 129,43% 98,12% 148,43% 117,01% 106,81% 109,87% 114,73% 175,04% 60,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...