Visa allt om B.I.K. Konsultgrupp Aktiebolag
Visa allt om B.I.K. Konsultgrupp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 243 1 824 700 745 1 153 4 651 1 237 0 0 2
Övrig omsättning 52 39 25 34 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 63 200 94 -318 75 -16 -55 -59 -48
Resultat efter finansnetto 160 91 230 130 -290 110 -16 -53 -50 -37
Årets resultat 90 81 230 130 -290 110 -16 -53 -50 -39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 0 6 59 165 199 236 274 301 344
Omsättningstillgångar 1 927 1 767 1 660 1 423 1 293 1 469 938 93 129 134
Tillgångar 1 934 1 767 1 666 1 482 1 458 1 668 1 174 368 430 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 667 577 496 266 136 426 316 332 385 436
Obeskattade reserver 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 225 1 190 1 170 1 216 1 322 1 241 858 35 45 43
Skulder och eget kapital 1 934 1 767 1 666 1 482 1 458 1 668 1 174 368 430 478
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 295 1 863 725 779 1 153 4 651 1 237 0 0 2
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 243 1 824 700 745 1 153 4 651 1 237 - - 2
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 104 63 200 94 -316 81 -10 -49 -56 -44
Nettoomsättningförändring -31,85% 160,57% -6,04% -35,39% -75,21% 275,99% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 8,27% 5,26% 13,93% 8,84% -19,82% 6,65% -1,36% -% -% -7,53%
Vinstmarginal 12,87% 5,10% 33,14% 17,58% -25,07% 2,39% -1,29% -% -% -1 800,00%
Bruttovinstmarginal 10,14% 3,78% 34,14% 16,38% -22,29% 3,25% 2,91% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,48% 31,63% 70,00% 27,79% -2,52% 4,90% 6,47% -% -% 4 550,00%
Soliditet 36,22% 32,65% 29,77% 17,95% 9,33% 25,54% 26,92% 90,22% 89,53% 91,21%
Kassalikviditet 7,67% 10,08% 7,52% 11,51% 11,50% 10,88% 15,50% 265,71% 286,67% 283,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...