Visa allt om JJC Städ & Fastighetsservice i Östersund AB
Visa allt om JJC Städ & Fastighetsservice i Östersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 269 0 32 117 972 2 439 1 482 1 703 1 153 1 154
Övrig omsättning - - - 26 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 -28 -22 -58 -89 192 -9 325 30 120
Resultat efter finansnetto 30 -28 -23 -57 -84 193 -5 336 33 122
Årets resultat 30 -28 -23 -57 -84 140 46 183 22 88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 0 0 3 8 18 28 28
Omsättningstillgångar 173 81 107 179 501 1 153 866 885 663 774
Tillgångar 201 81 107 179 501 1 156 874 904 692 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 50 50 73 210 644 603 657 494 537
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 31 57 106 291 512 270 166 198 265
Skulder och eget kapital 201 81 107 179 501 1 156 874 904 692 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 60 448 864 636 596 608 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 85 - 0 0 78 182 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 17 - 0 18 172 399 260 246 148 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 350 100 100 20 65
Omsättning 269 0 32 143 972 2 439 1 482 1 703 1 153 1 154
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 0 1 1 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 269 - - 117 972 813 741 852 577 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 102 - - 80 754 503 454 429 443 427
Rörelseresultat, EBITDA 38 -28 -22 -58 -86 197 1 335 44 130
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -72,65% -87,96% -60,15% 64,57% -12,98% 47,70% -0,09% -%
Du Pont-modellen 15,42% -% -20,56% -31,84% -16,97% 16,70% -0,69% 37,17% 4,77% 15,21%
Vinstmarginal 11,52% -% -68,75% -48,72% -8,74% 7,91% -0,40% 19,73% 2,86% 10,57%
Bruttovinstmarginal 76,21% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,72% 79,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,43% -% 156,25% 62,39% 21,60% 26,28% 40,22% 42,22% 40,33% 44,11%
Soliditet 39,80% 61,73% 46,73% 40,78% 41,92% 55,71% 68,99% 79,05% 71,39% 66,96%
Kassalikviditet 230,67% 261,29% 187,72% 168,87% 172,16% 225,20% 320,74% 533,13% 333,84% 292,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...