Visa allt om Revina Aktiebolag
Visa allt om Revina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 258 242 360 0 0 134 944 997 846
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 160 202 337 -31 -38 30 847 961 824
Resultat efter finansnetto 24 194 235 400 -12 -24 26 881 963 824
Årets resultat 20 152 183 301 -12 -24 17 632 698 779
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 967 948 1 077 819 496 667 946 1 799 1 870 1 036
Tillgångar 967 948 1 077 819 496 667 946 1 799 1 870 1 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 930 903 719 419 580 905 1 388 856 230
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 19 174 100 78 87 41 411 1 014 806
Skulder och eget kapital 967 948 1 077 819 496 667 946 1 799 1 870 1 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 60 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 0 150 300 500 100 0
Omsättning 14 258 242 360 0 0 134 944 997 846
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 134 944 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 66 55 - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 160 202 337 -31 -38 30 847 961 824
Nettoomsättningförändring -94,57% 6,61% -32,78% -% -% -100,00% -85,81% -5,32% 17,85% -%
Du Pont-modellen 2,48% 20,57% 21,82% 48,84% -% -% 3,17% 49,36% 51,76% 79,54%
Vinstmarginal 171,43% 75,58% 97,11% 111,11% -% -% 22,39% 94,07% 97,09% 97,40%
Bruttovinstmarginal -121,43% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 778,57% 360,08% 373,14% 199,72% -% -% 675,37% 147,03% 85,86% 27,19%
Soliditet 98,24% 98,10% 83,84% 87,79% 84,48% 86,96% 95,67% 77,15% 45,78% 22,20%
Kassalikviditet 5 372,22% 4 989,47% 618,97% 819,00% 635,90% 766,67% 2 307,32% 437,71% 184,42% 128,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...