Visa allt om Strateg Invest AB
Visa allt om Strateg Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 12 0 0 95 26 404
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -21 -25 -22 -23 -33 -19 75 -230 -26
Resultat efter finansnetto -13 69 -25 -7 -70 -34 52 12 -223 72
Årets resultat -13 69 -25 -7 -70 -34 52 12 -223 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 154 132 132 132 84
Omsättningstillgångar 169 186 412 437 451 460 475 446 404 661
Tillgångar 169 186 412 437 451 614 608 578 536 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 166 98 123 130 233 268 216 204 442
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 19 314 314 321 380 340 363 332 302
Skulder och eget kapital 169 186 412 437 451 614 608 578 536 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 45 0 0 0 0 0 0 0 15
Omsättning 0 0 0 0 12 0 0 95 26 404
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -21 -25 -22 -23 -33 -19 75 -229 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% 265,38% -93,56% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -2,44% -% -% 15,22% -40,86% 10,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -91,67% -% -% 92,63% -842,31% 18,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% 100,00% -880,77% 0,25%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 083,33% -% -% 87,37% 276,92% 88,86%
Soliditet 64,50% 89,25% 23,79% 28,15% 28,82% 37,95% 44,08% 37,37% 38,06% 59,41%
Kassalikviditet 1 408,33% 978,95% 131,21% 139,17% 140,50% 121,05% 139,71% 122,87% 48,19% 63,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...