Visa allt om Farson Aktiebolag
Visa allt om Farson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 698 18 471 18 606 18 179 6 639 10 400 13 636 17 449 15 279 13 257
Övrig omsättning 52 2 743 15 - 15 6 7 - - 23
Rörelseresultat (EBIT) -628 2 454 978 2 304 1 071 691 1 305 1 822 1 008 569
Resultat efter finansnetto -667 2 212 711 2 136 1 008 605 1 171 1 567 688 224
Årets resultat 63 117 49 499 547 371 696 604 186 224
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 363 7 547 9 284 9 043 3 432 3 318 3 765 4 058 4 349 4 976
Omsättningstillgångar 5 723 7 176 6 885 6 696 4 704 2 113 3 525 3 350 4 281 2 899
Tillgångar 13 086 14 723 16 169 15 739 8 136 5 431 7 290 7 407 8 630 7 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 802 3 738 3 621 3 573 3 073 2 526 2 244 1 548 944 758
Obeskattade reserver 4 986 5 734 3 792 3 156 1 702 1 445 1 362 1 160 431 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 550 4 900 5 420 0 0 323 624 3 399 2 366
Kortfristiga skulder 4 298 3 701 3 856 3 591 3 360 1 460 3 362 4 076 3 856 4 752
Skulder och eget kapital 13 086 14 723 16 169 15 739 8 136 5 431 7 290 7 407 8 630 7 875
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 80 175 62 20 117 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 468 2 451 2 446 2 158 532 912 1 692 1 734 1 692 1 696
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 864 817 768 754 222 371 625 623 645 711
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0
Omsättning 16 750 21 214 18 621 18 179 6 654 10 406 13 643 17 449 15 279 13 280
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 8 3 5 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 855 2 052 2 067 2 272 2 213 2 080 1 705 1 939 1 698 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) 335 336 328 340 251 296 302 266 276 284
Rörelseresultat, EBITDA 277 3 329 1 941 3 007 1 494 1 203 1 863 2 410 1 722 1 270
Nettoomsättningförändring -9,60% -0,73% 2,35% 173,82% -36,16% -23,73% -21,85% 14,20% 15,25% -%
Du Pont-modellen -4,51% 16,69% 6,11% 14,67% 13,48% 13,17% 17,90% 24,61% 11,70% 7,23%
Vinstmarginal -3,53% 13,31% 5,31% 12,70% 16,52% 6,88% 9,57% 10,45% 6,61% 4,29%
Bruttovinstmarginal 34,87% 45,03% 45,78% 38,33% 31,13% 55,62% 46,52% 42,33% 35,67% 44,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,53% 18,81% 16,28% 17,08% 20,24% 6,28% 1,20% -4,16% 2,78% -13,98%
Soliditet 58,77% 55,77% 39,68% 37,48% 53,19% 66,12% 44,23% 32,17% 14,53% 9,63%
Kassalikviditet 119,03% 157,42% 126,01% 112,39% 104,55% 144,73% 49,14% 38,13% 56,72% 32,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...