Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Erik Dahl

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 350 11 000 10 678 10 396 10 190 9 954 9 715 9 350 9 154 9 120
Övrig omsättning - - - - - 152 - - - 44
Rörelseresultat (EBIT) 2 073 2 678 -169 2 782 1 110 1 617 -4 161 -2 283 -1 303 -1 114
Resultat efter finansnetto 5 138 1 101 -2 014 845 -788 412 -5 697 -2 776 -2 651 -2 866
Årets resultat 5 138 1 101 -2 014 845 -788 412 -5 697 -2 776 -2 651 -2 866
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 882 54 785 56 081 55 673 57 101 56 144 56 959 58 313 75 960 77 601
Omsättningstillgångar 2 518 406 543 560 465 553 567 560 448 363
Tillgångar 55 400 55 191 56 624 56 233 57 566 56 697 57 526 58 874 76 408 77 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 153 4 236 4 346 7 864 8 830 11 469 13 069 19 576 23 163 26 720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 417 47 983 47 851 45 744 45 339 42 114 3 603 17 205 27 840 18 731
Kortfristiga skulder 2 830 2 972 4 427 2 625 3 397 3 113 40 855 22 092 25 406 32 513
Skulder och eget kapital 55 400 55 191 56 624 56 233 57 566 56 697 57 526 58 874 76 408 77 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 466 849 2 468 2 461 1 760 1 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 669 782 789 617 15 0 0 0 0 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 581 302 426 379 370 466 975 1 008 754 662
Utdelning till aktieägare 850 410 593 500 1 000 800 0 0 0 0
Omsättning 11 350 11 000 10 678 10 396 10 190 10 106 9 715 9 350 9 154 9 164
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 675 5 500 5 339 5 198 5 095 4 977 4 858 4 675 4 577 4 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 148 558 628 519 497 671 1 769 1 745 1 262 1 171
Rörelseresultat, EBITDA 2 662 3 282 434 3 349 1 679 2 181 -3 597 -1 716 -733 -594
Nettoomsättningförändring 3,18% 3,02% 2,71% 2,02% 2,37% 2,46% 3,90% 2,14% 0,37% -%
Du Pont-modellen 11,40% 4,86% -0,30% 4,95% 1,94% 2,88% -7,20% -0,85% -0,77% -1,43%
Vinstmarginal 55,66% 24,36% -1,57% 26,80% 10,97% 16,43% -42,62% -5,35% -6,43% -12,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,75% -23,33% -36,37% -19,86% -28,77% -25,72% -414,70% -230,29% -272,65% -352,52%
Soliditet 14,72% 7,68% 7,68% 13,98% 15,34% 20,23% 22,72% 33,25% 30,31% 34,27%
Kassalikviditet 88,98% 13,66% 12,27% 21,33% 13,69% 17,76% 1,39% 2,53% 1,76% 1,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...