Visa allt om Bilaktuellt Aktiebolag
Visa allt om Bilaktuellt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 565 15 748 10 766 10 087 11 252 9 906 6 539 5 080 3 921 3 007
Övrig omsättning 189 216 61 38 56 60 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 1 074 540 168 718 1 111 275 76 12 6
Resultat efter finansnetto 1 041 1 747 581 207 736 1 069 297 84 2 -6
Årets resultat 649 1 302 336 113 406 314 156 45 2 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 375 400 443 486 530 432 378 423 460 478
Omsättningstillgångar 4 975 4 142 3 139 2 805 2 933 2 502 1 900 902 916 869
Tillgångar 5 350 4 542 3 581 3 291 3 463 2 933 2 278 1 326 1 375 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 543 2 894 1 591 1 256 1 143 737 473 317 273 271
Obeskattade reserver 1 085 876 617 470 418 234 92 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 346 349 390 1 220 1 442 1 641 1 330 865 958 934
Kortfristiga skulder 377 423 983 345 461 321 383 122 144 142
Skulder och eget kapital 5 350 4 542 3 581 3 291 3 463 2 933 2 278 1 326 1 375 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 238 256 - 136 302 120 90 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 245 353 0 0 247 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 157 187 151 156 153 115 139 81 73 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 14 754 15 964 10 827 10 125 11 308 9 966 6 539 5 080 3 921 3 007
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 565 15 748 10 766 10 087 11 252 9 906 6 539 5 080 3 921 3 007
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 540 389 412 400 251 441 202 163 174
Rörelseresultat, EBITDA 1 071 1 117 583 213 744 1 147 320 121 63 47
Nettoomsättningförändring -7,51% 46,28% 6,73% -10,35% 13,59% 51,49% 28,72% 29,56% 30,40% -%
Du Pont-modellen 19,55% 38,73% 16,67% 6,84% 21,95% 38,53% 13,39% 6,79% 0,95% 0,45%
Vinstmarginal 7,18% 11,17% 5,55% 2,23% 6,75% 11,41% 4,66% 1,77% 0,33% 0,20%
Bruttovinstmarginal 21,85% 21,68% 25,91% 19,59% 22,23% 24,06% 24,41% 18,76% 20,33% 26,50%
Rörelsekapital/omsättning 31,57% 23,62% 20,03% 24,39% 21,97% 22,02% 23,20% 15,35% 19,69% 24,18%
Soliditet 82,04% 78,76% 57,87% 48,69% 41,90% 31,01% 23,74% 25,05% 19,85% 20,13%
Kassalikviditet 448,01% 377,30% 86,67% 239,42% 251,19% 216,82% 147,26% 131,97% 135,42% 276,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...