Visa allt om Jensen gas & motorteknik Aktiebolag
Visa allt om Jensen gas & motorteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 146 528 255 564 695 868 2 034 3 330 3 984 1 838
Övrig omsättning 3 15 13 8 - - 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 205 21 177 -167 -444 -167 106 339 -193
Resultat efter finansnetto -26 205 21 177 -167 -444 -166 109 341 -193
Årets resultat -26 205 21 177 -167 -444 -166 78 287 -156
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 8 13 27 29
Omsättningstillgångar 198 359 206 435 278 497 996 1 139 1 740 977
Tillgångar 198 359 206 435 278 497 1 004 1 151 1 767 1 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 338 183 412 235 401 845 1 011 983 721
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 21 23 23 43 95 159 140 784 286
Skulder och eget kapital 198 359 206 435 278 497 1 004 1 151 1 767 1 007
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 234 378 399 464 452 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 95 172 180 200 186 150
Utdelning till aktieägare 0 200 50 250 0 0 0 0 50 25
Omsättning 149 543 268 572 695 868 2 051 3 330 3 984 1 838
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 348 434 1 017 1 665 1 992 919
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 165 276 290 333 319 248
Rörelseresultat, EBITDA -26 205 21 177 -167 -444 -162 120 361 -174
Nettoomsättningförändring -72,35% 107,06% -54,79% -18,85% -19,93% -57,33% -38,92% -16,42% 116,76% -%
Du Pont-modellen -13,13% 57,10% 10,19% 40,69% -60,07% -89,34% -16,53% 9,56% 19,24% -19,17%
Vinstmarginal -17,81% 38,83% 8,24% 31,38% -24,03% -51,15% -8,16% 3,30% 8,53% -10,50%
Bruttovinstmarginal 75,34% 62,31% 61,18% 59,40% 66,19% 56,68% 43,17% 38,35% 37,85% 46,03%
Rörelsekapital/omsättning 76,71% 64,02% 71,76% 73,05% 33,81% 46,31% 41,15% 30,00% 24,00% 37,60%
Soliditet 57,07% 94,15% 88,83% 94,71% 84,53% 80,68% 84,16% 87,84% 55,63% 71,60%
Kassalikviditet 189,53% 1 628,57% 778,26% 1 747,83% 455,81% 391,58% 550,31% 600,00% 198,47% 295,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...