Visa allt om BRB Electronic AB
Visa allt om BRB Electronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 610 1 746 5 335 7 204 9 991 11 250 10 890 12 867 14 902 13 494
Övrig omsättning - 1 544 1 717 1 514 4 552 1 153 687 439 372 383
Rörelseresultat (EBIT) 802 268 -44 -726 1 855 -317 -490 -14 151 25
Resultat efter finansnetto 741 173 -164 -862 1 499 -635 -813 -487 -264 -245
Årets resultat 740 173 -164 -822 1 227 -526 -25 -49 -85 -96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 47 102 126 192 703 1 165 1 741 2 448 2 781
Omsättningstillgångar 5 779 5 711 6 460 8 173 10 392 10 986 10 584 11 350 12 618 11 928
Tillgångar 5 799 5 758 6 562 8 299 10 584 11 689 11 750 13 091 15 067 14 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 861 4 122 3 948 4 113 4 934 3 707 4 233 4 258 4 307 4 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 40 0 110 467 906 1 576
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 575 1 229 1 175 1 400 1 625 5 000 5 000 4 650 5 085 5 770
Kortfristiga skulder 362 408 1 438 2 787 3 984 2 981 2 407 3 716 4 769 2 970
Skulder och eget kapital 5 799 5 758 6 562 8 299 10 584 11 689 11 750 13 091 15 067 14 708
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 584 584 588 558 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 732 1 327 1 509 2 498 1 750 2 133 2 864 3 344 3 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 129 390 597 763 1 116 1 074 1 204 1 586 1 863 1 643
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 610 3 290 7 052 8 718 14 543 12 403 11 577 13 306 15 274 13 877
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 4 6 7 8 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 610 873 1 778 1 801 1 665 1 607 1 361 1 072 1 242 1 227
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 582 660 605 682 601 549 421 491 492
Rörelseresultat, EBITDA 829 323 -20 -702 2 409 176 120 747 824 636
Nettoomsättningförändring -7,79% -67,27% -25,94% -27,90% -11,19% 3,31% -15,36% -13,66% 10,43% -%
Du Pont-modellen 13,83% 4,65% -0,67% -8,72% 17,55% -2,71% -4,16% -0,07% 1,06% 0,22%
Vinstmarginal 49,81% 15,35% -0,82% -10,05% 18,60% -2,82% -4,49% -0,07% 1,07% 0,24%
Bruttovinstmarginal 92,11% 45,88% 23,19% 24,07% 46,35% 56,56% 64,26% 71,52% 70,53% 72,20%
Rörelsekapital/omsättning 336,46% 303,72% 94,13% 74,76% 64,14% 71,16% 75,09% 59,33% 52,67% 66,39%
Soliditet 83,82% 71,59% 60,16% 49,56% 46,90% 31,71% 36,72% 35,09% 32,92% 37,58%
Kassalikviditet 1 513,26% 1 328,68% 385,81% 225,62% 213,65% 278,63% 326,67% 221,29% 195,07% 299,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...