Visa allt om Slutplattan EWDIP 99305 AB
Visa allt om Slutplattan EWDIP 99305 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 745 1 090 1 058 1 115 1 120 1 089 1 068 1 030 1 017 953
Övrig omsättning 20 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 85 79 100 188 110 151 -7 69 25
Resultat efter finansnetto 44 88 89 185 184 104 154 1 56 14
Årets resultat 212 51 67 140 108 60 90 24 30 23
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 837 791 829 564 358 309 182 183 241 293
Omsättningstillgångar 566 694 595 833 870 746 801 679 617 528
Tillgångar 1 403 1 486 1 424 1 398 1 228 1 054 983 863 857 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 344 1 132 1 081 1 014 873 765 705 615 591 562
Obeskattade reserver 0 219 207 204 185 153 136 107 142 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 135 136 180 170 136 142 141 124 123
Skulder och eget kapital 1 403 1 486 1 424 1 398 1 228 1 054 983 863 857 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 89 - - 452 0 425 421 432 389 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 455 449 0 434 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 324 295 308 261 238 237 242 209 206
Utdelning till aktieägare 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 765 1 090 1 058 1 115 1 120 1 089 1 068 1 030 1 017 953
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 745 1 090 1 058 1 115 1 120 1 089 1 068 1 030 1 017 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 781 745 770 696 673 662 684 609 568
Rörelseresultat, EBITDA 47 85 79 100 190 113 154 50 108 66
Nettoomsättningförändring -31,65% 3,02% -5,11% -0,45% 2,85% 1,97% 3,69% 1,28% 6,72% -%
Du Pont-modellen 3,42% 5,92% 6,25% 13,23% 15,80% 10,53% 15,56% 0,12% 8,17% 3,41%
Vinstmarginal 6,44% 8,07% 8,41% 16,59% 17,32% 10,19% 14,33% 0,10% 6,88% 2,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,05% 51,28% 43,38% 58,57% 62,50% 56,01% 61,70% 52,23% 48,48% 42,50%
Soliditet 95,79% 87,67% 87,25% 83,29% 82,19% 83,28% 81,92% 80,19% 80,89% 80,47%
Kassalikviditet 959,32% 514,07% 437,50% 462,78% 511,76% 548,53% 564,08% 481,56% 497,58% 429,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...