Visa allt om Kajläget Aktiebolag
Visa allt om Kajläget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 859 943 919 914 886 825 766 753 742 707
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 420 529 458 620 421 461 410 243 435 359
Resultat efter finansnetto 460 603 518 723 451 480 732 33 718 431
Årets resultat 340 408 396 472 301 348 589 -73 383 259
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 759 2 724 2 790 2 854 2 881 2 971 3 032 2 685 2 927 3 207
Omsättningstillgångar 1 314 2 520 2 409 2 418 2 127 1 700 1 294 1 164 2 291 1 994
Tillgångar 4 073 5 244 5 199 5 272 5 007 4 670 4 326 3 849 5 217 5 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 694 3 854 3 896 3 950 3 778 3 477 3 129 2 540 4 113 4 256
Obeskattade reserver 1 063 1 046 975 973 886 867 865 831 823 643
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 316 344 328 349 344 327 332 478 281 302
Skulder och eget kapital 4 073 5 244 5 199 5 272 5 007 4 670 4 326 3 849 5 217 5 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 513 1 500 450 450 300 0 0 0 1 962 308
Omsättning 859 943 919 914 886 825 766 753 742 707
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 481 590 519 681 482 522 471 304 496 420
Nettoomsättningförändring -8,91% 2,61% 0,55% 3,16% 7,39% 7,70% 1,73% 1,48% 4,95% -%
Du Pont-modellen 11,29% 11,50% 9,96% 13,71% 9,01% 10,30% 16,94% 7,69% 13,76% 8,27%
Vinstmarginal 53,55% 63,94% 56,37% 79,10% 50,90% 58,30% 95,69% 39,31% 96,77% 60,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 116,18% 230,75% 226,44% 226,37% 201,24% 166,42% 125,59% 91,10% 270,89% 239,32%
Soliditet 86,50% 89,05% 89,57% 88,53% 88,50% 88,14% 87,07% 81,54% 90,20% 90,73%
Kassalikviditet 415,82% 732,56% 734,45% 692,84% 618,31% 519,88% 389,76% 243,51% 815,30% 660,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...