Visa allt om Jet luft i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Jet luft i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 857 12 845 14 558 13 554 15 359 13 322 11 918 15 992 12 819 7 936
Övrig omsättning - 110 250 608 - - - - 9 352
Rörelseresultat (EBIT) 331 -1 040 -285 270 891 558 378 1 238 507 496
Resultat efter finansnetto 276 -1 058 -279 318 912 577 410 1 217 451 484
Årets resultat 276 -656 110 231 456 314 198 654 321 347
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 563 2 076 2 088 2 100 2 060 2 068 1 969 1 242 1 265 333
Omsättningstillgångar 2 663 3 104 3 324 3 407 2 651 3 496 2 138 4 791 1 980 3 321
Tillgångar 4 226 5 180 5 412 5 506 4 711 5 563 4 107 6 033 3 245 3 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 552 2 276 2 932 2 964 2 877 2 546 2 357 2 279 1 716 1 485
Obeskattade reserver 0 0 402 827 827 572 425 306 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755
Kortfristiga skulder 1 674 2 904 2 078 1 715 1 007 2 446 1 325 3 448 1 530 1 415
Skulder och eget kapital 4 226 5 180 5 412 5 506 4 711 5 563 4 107 6 033 3 245 3 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 554 444 459 469 379 248 357 351 375 212
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 857 1 951 2 168 2 192 2 196 1 750 1 486 1 840 1 702 1 484
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 142 1 172 1 237 1 180 1 126 918 875 945 877 727
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 143 125 125 120 90 90
Omsättning 14 857 12 955 14 808 14 162 15 359 13 322 11 918 15 992 12 828 8 288
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 9 9 8 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 122 1 835 2 080 1 506 1 707 1 665 1 490 1 777 1 424 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 520 565 435 425 387 345 363 340 318
Rörelseresultat, EBITDA 336 -1 032 -274 301 924 685 487 1 361 640 639
Nettoomsättningförändring 15,66% -11,77% 7,41% -11,75% 15,29% 11,78% -25,48% 24,75% 61,53% -%
Du Pont-modellen 8,47% -19,50% -4,75% 6,08% 19,89% 10,89% 10,30% 20,65% 15,72% 14,01%
Vinstmarginal 2,41% -7,86% -1,77% 2,47% 6,10% 4,55% 3,55% 7,79% 3,98% 6,45%
Bruttovinstmarginal 38,95% 34,06% 35,14% 54,15% 42,27% 39,08% 39,23% 38,40% 36,55% 49,86%
Rörelsekapital/omsättning 6,66% 1,56% 8,56% 12,48% 10,70% 7,88% 6,82% 8,40% 3,51% 24,02%
Soliditet 60,39% 43,94% 59,97% 64,90% 74,01% 53,34% 65,02% 41,43% 52,88% 40,64%
Kassalikviditet 136,26% 94,18% 144,56% 183,38% 237,74% 131,44% 135,02% 131,09% 112,61% 212,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...