Visa allt om Mackmyra Energi Aktiebolag
Visa allt om Mackmyra Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 33 33 32 32 31 30 30 23 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 33 33 32 29 30 28 29 -779 -9
Resultat efter finansnetto 25 33 34 34 31 31 29 29 -779 -9
Årets resultat 25 33 34 34 31 31 29 29 -779 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 40 40 40 40 40 40 40 840
Omsättningstillgångar 3 573 3 549 3 516 3 482 3 448 3 417 3 389 3 368 3 331 2 510
Tillgångar 3 614 3 589 3 556 3 523 3 488 3 457 3 429 3 408 3 372 3 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 614 3 589 3 557 3 523 3 488 3 457 3 427 3 398 3 368 3 347
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 10 3 3
Skulder och eget kapital 3 614 3 589 3 556 3 523 3 488 3 457 3 429 3 408 3 372 3 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 33 33 32 32 31 30 30 23 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 33 33 32 29 30 28 29 -779 -9
Nettoomsättningförändring -24,24% 0,00% 3,12% 0,00% 3,23% 3,33% 0,00% 30,43% -% -%
Du Pont-modellen 0,69% 0,92% 0,96% 0,97% 0,89% 0,87% 0,82% 0,85% -23,10% -%
Vinstmarginal 100,00% 100,00% 103,03% 106,25% 96,88% 96,77% 93,33% 96,67% -3 386,96% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 14 292,00% 10 754,55% 10 654,55% 10 881,25% 10 775,00% 11 022,58% 11 286,67% 11 193,33% 14 469,57% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,03% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,71% 99,88% 99,91%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 112 966,67% 33 680,00% 111 033,33% 83 666,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...