Visa allt om Economic Thermology i Malmö Aktiebolag
Visa allt om Economic Thermology i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 665 1 630 1 848 1 571 1 593 1 953 2 588 2 267 2 236 3 091
Övrig omsättning - 108 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -46 79 72 62 138 213 26 -142 -29 88
Resultat efter finansnetto -40 85 79 60 145 222 9 -138 3 112
Årets resultat 0 50 44 34 107 193 9 -138 2 81
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 9 9 9 50 42 80 80 57
Omsättningstillgångar 567 814 1 110 982 931 792 641 762 863 1 028
Tillgångar 567 823 1 119 991 940 841 682 843 943 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 326 296 272 268 324 131 122 200 199
Obeskattade reserver 0 40 20 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 262 457 804 719 672 517 551 721 743 886
Skulder och eget kapital 567 823 1 119 991 940 841 682 843 943 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 123 0 197 198 206 161 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 389 297 254 0 147 21 164 281 346 302
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 100 83 36 13 1 67 117 167 188 185
Utdelning till aktieägare 0 20 20 20 0 133 0 0 0 0
Omsättning 1 665 1 738 1 876 1 571 1 593 1 953 2 588 2 267 2 236 3 091
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 665 815 924 1 571 1 593 977 1 294 1 134 1 118 1 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 516 197 152 182 170 151 265 322 347 360
Rörelseresultat, EBITDA -46 79 72 62 138 213 26 511 -29 88
Nettoomsättningförändring 2,15% -11,80% 17,63% -1,38% -18,43% -24,54% 14,16% 1,39% -27,66% -%
Du Pont-modellen -7,23% 10,33% 7,06% 7,67% 15,64% 26,40% 4,69% -15,90% 1,80% 10,32%
Vinstmarginal -2,46% 5,21% 4,27% 4,84% 9,23% 11,37% 1,24% -5,91% 0,76% 3,62%
Bruttovinstmarginal 52,91% 37,42% 51,57% 50,16% 49,97% 52,53% 48,76% 100,00% 59,57% 48,01%
Rörelsekapital/omsättning 18,32% 21,90% 16,56% 16,74% 16,26% 14,08% 3,48% 1,81% 5,37% 4,59%
Soliditet 53,97% 43,40% 27,77% 27,45% 28,51% 38,53% 19,21% 14,47% 21,21% 18,34%
Kassalikviditet 190,46% 170,46% 133,71% 130,46% 128,87% 147,20% 103,99% 83,22% 100,27% 108,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...