Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Andalucia Del Mar Wilhelm
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Andalucia Del Mar Wilhelm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 224 199 179 189 179 244 179 158 165
Övrig omsättning 3 7 7 13 10 10 22 8 9 8
Rörelseresultat (EBIT) -30 -17 -29 -35 -24 -37 15 -21 -14 -12
Resultat efter finansnetto -35 -16 -21 -26 -20 -33 32 -16 -11 -16
Årets resultat -35 -16 -21 -26 -20 -33 32 -16 -11 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 702 729 726 754 746 762 779 800 767 753
Omsättningstillgångar 103 116 122 108 120 119 183 87 95 107
Tillgångar 805 845 848 861 866 881 962 887 862 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 801 836 834 855 853 872 905 859 846 828
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 8 14 6 12 8 56 27 16 32
Skulder och eget kapital 805 845 848 861 866 881 962 887 862 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 238 231 206 192 199 189 266 187 167 173
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 13 5 -1 5 -8 40 7 9 11
Nettoomsättningförändring 4,91% 12,56% 11,17% -5,29% 5,59% -26,64% 36,31% 13,29% -4,24% -%
Du Pont-modellen -3,73% -1,78% -2,48% -2,90% -2,19% -3,63% 3,33% -1,69% -1,04% -1,40%
Vinstmarginal -12,77% -6,70% -10,55% -13,97% -10,05% -17,88% 13,11% -8,38% -5,70% -7,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42,13% 48,21% 54,27% 56,98% 57,14% 62,01% 52,05% 33,52% 50,00% 45,45%
Soliditet 99,50% 98,93% 98,35% 99,30% 98,50% 98,98% 94,07% 96,84% 98,14% 96,39%
Kassalikviditet 2 575,00% 1 450,00% 871,43% 1 800,00% 1 000,00% 1 487,50% 326,79% 322,22% 593,75% 334,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...