Visa allt om Alberus AB
Visa allt om Alberus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 76 0 1 1 288 1 527 1 846 613 13
Övrig omsättning - - - - 43 - - - 13 16
Rörelseresultat (EBIT) -17 -9 21 -160 -80 571 425 698 58 -8
Resultat efter finansnetto -14 -4 30 -149 -71 567 423 706 64 -5
Årets resultat 97 0 23 -4 -8 259 277 372 62 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 37 137 204 281 385 237 65 50
Omsättningstillgångar 515 501 443 506 565 865 1 965 1 924 641 196
Tillgångar 551 538 480 643 769 1 145 2 349 2 161 707 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 319 319 416 420 429 669 592 290 228
Obeskattade reserver 0 139 143 143 288 351 181 181 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 80 18 84 61 366 1 499 1 388 417 18
Skulder och eget kapital 551 538 480 643 769 1 145 2 349 2 161 707 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 212 495 632 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 35 15 14 358 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 21 0 222 291 237 106 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 120 0 0 500 200 70 0
Omsättning 0 0 76 0 44 1 288 1 527 1 846 626 29
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 288 1 527 1 846 613 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 471 816 893 474 -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -9 37 -72 -4 675 516 784 70 -2
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -99,92% -15,65% -17,28% 201,14% 4 615,38% -%
Du Pont-modellen -% -% 6,04% -% -8,97% 50,13% 18,22% 32,67% 9,05% -2,03%
Vinstmarginal -% -% 38,16% -% -6 900,00% 44,57% 28,03% 38,24% 10,44% -38,46%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 559,21% -% 50 400,00% 38,74% 30,52% 29,04% 36,54% 1 369,23%
Soliditet 75,50% 79,45% 89,70% 81,09% 82,22% 60,06% 34,16% 33,43% 41,02% 92,68%
Kassalikviditet 381,48% 626,25% 2 461,11% 602,38% 926,23% 236,34% 131,09% 138,62% 153,72% 1 088,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...