Visa allt om Närkes Kils Bil och Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 745 1 562 1 760 1 577 1 776 1 690 1 589 1 879 1 565 1 363
Övrig omsättning 10 - - 35 - - - 23 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -16 29 101 13 49 107 35 161 27
Resultat efter finansnetto 1 -13 32 101 20 50 105 30 157 25
Årets resultat 15 4 10 46 42 68 78 21 67 18
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 135 166 100 147 134 136 171 211 134
Omsättningstillgångar 778 662 744 793 799 771 841 885 443 378
Tillgångar 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654 512
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 404 401 391 345 303 285 207 215 148
Obeskattade reserver 62 82 102 86 47 87 129 135 131 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Kortfristiga skulder 438 310 407 416 554 515 562 513 307 295
Skulder och eget kapital 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654 512
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 355 379 245 297 304 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 402 467 390 102 57 115 51 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 168 181 163 184 197 170 231 145 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 29 0
Omsättning 1 755 1 562 1 760 1 612 1 776 1 690 1 589 1 902 1 565 1 363
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 582 521 587 526 592 563 530 940 783 682
Personalkostnader per anställd (tkr) 223 195 218 194 242 223 169 438 262 222
Rörelseresultat, EBITDA 34 14 48 133 45 82 142 72 181 57
Nettoomsättningförändring 11,72% -11,25% 11,60% -11,20% 5,09% 6,36% -15,43% 20,06% 14,82% -%
Du Pont-modellen 0,11% -1,63% 3,63% 11,31% 2,11% 5,52% 11,05% 3,31% 24,62% 5,47%
Vinstmarginal 0,06% -0,83% 1,88% 6,40% 1,13% 2,96% 6,80% 1,86% 10,29% 2,05%
Bruttovinstmarginal 68,42% 64,60% 67,73% 66,90% 66,89% 70,59% 71,68% 71,15% 67,41% 64,05%
Rörelsekapital/omsättning 19,48% 22,54% 19,15% 23,91% 13,80% 15,15% 17,56% 19,80% 8,69% 6,09%
Soliditet 50,86% 58,72% 52,33% 50,88% 40,13% 40,57% 38,68% 28,81% 47,30% 38,61%
Kassalikviditet 172,15% 204,52% 172,48% 181,97% 137,91% 144,08% 144,13% 165,89% 134,53% 112,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...