Visa allt om Närkes Kils Bil och Plåt Aktiebolag
Visa allt om Närkes Kils Bil och Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 851 1 745 1 562 1 760 1 577 1 776 1 690 1 589 1 879 1 565
Övrig omsättning - 10 - - 35 - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 65 0 -16 29 101 13 49 107 35 161
Resultat efter finansnetto 65 1 -13 32 101 20 50 105 30 157
Årets resultat 51 15 4 10 46 42 68 78 21 67
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 141 135 166 100 147 134 136 171 211
Omsättningstillgångar 893 778 662 744 793 799 771 841 885 443
Tillgångar 1 037 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 419 404 401 391 345 303 285 207 215
Obeskattade reserver 62 62 82 102 86 47 87 129 135 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Kortfristiga skulder 505 438 310 407 416 554 515 562 513 307
Skulder och eget kapital 1 037 919 797 910 893 946 905 977 1 056 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 355 379 245 297 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 496 478 402 467 390 102 57 115 51 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 203 189 168 181 163 184 197 170 231 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 29
Omsättning 1 851 1 755 1 562 1 760 1 612 1 776 1 690 1 589 1 902 1 565
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 617 582 521 587 526 592 563 530 940 783
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 223 195 218 194 242 223 169 438 262
Rörelseresultat, EBITDA 110 34 14 48 133 45 82 142 72 181
Nettoomsättningförändring 6,07% 11,72% -11,25% 11,60% -11,20% 5,09% 6,36% -15,43% 20,06% -%
Du Pont-modellen 6,27% 0,11% -1,63% 3,63% 11,31% 2,11% 5,52% 11,05% 3,31% 24,62%
Vinstmarginal 3,51% 0,06% -0,83% 1,88% 6,40% 1,13% 2,96% 6,80% 1,86% 10,29%
Bruttovinstmarginal 70,18% 68,42% 64,60% 67,73% 66,90% 66,89% 70,59% 71,68% 71,15% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning 20,96% 19,48% 22,54% 19,15% 23,91% 13,80% 15,15% 17,56% 19,80% 8,69%
Soliditet 49,99% 50,86% 58,72% 52,33% 50,88% 40,13% 40,57% 38,68% 28,81% 47,30%
Kassalikviditet 172,28% 172,15% 204,52% 172,48% 181,97% 137,91% 144,08% 144,13% 165,89% 134,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...