Visa allt om Geoffrey Dillenbeck Inredningsservice Aktiebolag
Visa allt om Geoffrey Dillenbeck Inredningsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 12 -8 -8 -11 -13 -31
Resultat efter finansnetto -2 -2 -1 92 -2 -159 344 -245 19 65
Årets resultat -10 -8 -7 46 -2 -169 338 -266 13 65
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 625 2 129 2 152 2 170 2 085 2 075 2 229 3 200 3 451 3 675
Tillgångar 1 625 2 129 2 152 2 170 2 085 2 075 2 229 3 200 3 451 3 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 535 542 549 503 504 673 1 835 2 101 2 087
Obeskattade reserver 37 33 29 26 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 062 1 562 1 580 1 595 1 583 1 570 1 556 1 366 1 350 1 587
Skulder och eget kapital 1 625 2 129 2 152 2 170 2 085 2 075 2 229 3 200 3 451 3 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0
Omsättning 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 12 -8 -8 -11 -13 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 34,02% 26,34% 26,24% 26,18% 24,12% 24,29% 30,19% 57,34% 60,88% 56,79%
Kassalikviditet 153,01% 136,30% 136,20% 136,05% 131,71% 132,17% 143,25% 234,26% 255,63% 231,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...