Visa allt om BEPA Maskin AB
Visa allt om BEPA Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 467 1 754 1 350 1 576 2 026 1 129 1 326 1 017 218 99
Övrig omsättning - - - - - 29 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -77 117 71 125 -16 6 33 -114 -300 -38
Resultat efter finansnetto -74 120 74 126 17 6 55 -38 2 615 -41
Årets resultat -54 92 58 96 17 6 55 -38 2 615 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 187 135 192 252 32 98 148 198 279
Omsättningstillgångar 2 278 2 461 2 446 2 372 2 252 2 448 2 310 2 475 2 921 75
Tillgångar 2 380 2 648 2 581 2 565 2 504 2 480 2 408 2 623 3 119 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 338 2 392 2 300 2 242 2 222 2 204 2 326 2 391 2 716 101
Obeskattade reserver 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 142 127 128 0 100 247 246
Kortfristiga skulder 42 237 261 161 156 148 82 132 156 7
Skulder och eget kapital 2 380 2 648 2 581 2 565 2 504 2 480 2 408 2 623 3 119 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 0 79 0 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 - 0 26 0 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 75 0 127 120 187 0
Omsättning 1 467 1 754 1 350 1 576 2 026 1 158 1 326 1 017 218 109
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 - 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 326 1 017 - 99
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 107 - 63
Rörelseresultat, EBITDA 8 202 129 184 -16 53 83 -64 -252 -34
Nettoomsättningförändring -16,36% 29,93% -14,34% -22,21% 79,45% -14,86% 30,38% 366,51% 120,20% -%
Du Pont-modellen -3,11% 4,53% 2,91% 4,95% 0,68% 0,28% 2,28% -1,45% 83,87% -10,73%
Vinstmarginal -5,04% 6,84% 5,56% 8,06% 0,84% 0,62% 4,15% -3,74% 1 200,00% -38,38%
Bruttovinstmarginal 13,22% 22,12% 22,07% 22,46% 14,51% 16,56% 17,57% 22,03% 26,61% 81,82%
Rörelsekapital/omsättning 152,42% 126,80% 161,85% 140,29% 103,46% 203,72% 168,02% 230,38% 1 268,35% 68,69%
Soliditet 98,24% 90,92% 89,72% 87,98% 88,74% 88,87% 96,59% 91,16% 87,08% 28,53%
Kassalikviditet 5 423,81% 1 038,40% 937,16% 1 473,29% 1 443,59% 1 654,05% 2 817,07% 1 875,00% 1 844,23% 1 071,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...