Visa allt om Trapa Natans Aktiebolag
Visa allt om Trapa Natans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Nettoomsättning 10 443 9 528 6 851 7 269 8 286 2 393
Övrig omsättning 333 446 408 527 122 253
Rörelseresultat (EBIT) -171 34 -1 504 -754 -1 383 -1 302
Resultat efter finansnetto -315 -115 -1 669 -811 -1 530 -1 394
Årets resultat 68 256 -992 -245 1 270 -1 394
Balansräkningar (tkr)
2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 050 2 801 2 613 1 711 1 179 1 529
Omsättningstillgångar 1 010 1 489 883 835 985 627
Tillgångar 4 060 4 290 3 496 2 546 2 165 2 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -471 -538 -794 -92 153 -1 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 853 0 549 2 025
Kortfristiga skulder 4 530 4 828 3 438 2 638 1 462 1 247
Skulder och eget kapital 4 060 4 290 3 496 2 546 2 165 2 156
Löner & utdelning (tkr)
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
2002-04
2001-04
Löner till styrelse & VD 392 239 36 500 945 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 853 2 520 2 076 2 170 1 855 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 035 1 101 712 1 052 1 027 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 776 9 974 7 259 7 796 8 408 2 646
Nyckeltal
Antal anställda 17 15 13 13 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 614 635 527 559 592 239
Personalkostnader per anställd (tkr) 253 252 190 292 276 141
Rörelseresultat, EBITDA 212 405 -830 -188 -987 -913
Nettoomsättningförändring 9,60% 39,07% -5,75% -12,27% 246,26% -%
Du Pont-modellen -4,19% 0,79% -43,02% -29,62% -63,88% -60,34%
Vinstmarginal -1,63% 0,36% -21,95% -10,37% -16,69% -54,37%
Bruttovinstmarginal 64,47% 62,79% 59,79% 67,13% 65,51% 64,48%
Rörelsekapital/omsättning -33,71% -35,04% -37,29% -24,80% -5,76% -25,91%
Soliditet -11,60% -12,54% -22,71% -3,61% 7,07% -51,76%
Kassalikviditet 17,62% 25,21% 18,18% 18,57% 56,70% 36,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...