Visa allt om Bilin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 63 378 378 378 378 368 368 96
Övrig omsättning - - 3 082 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 3 131 301 289 313 314 318 314 43
Resultat efter finansnetto 19 22 3 290 332 303 323 351 341 326 67
Årets resultat 1 0 2 838 222 201 216 329 174 204 29
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 684 715 750 785 820 856 891
Omsättningstillgångar 836 835 851 3 463 3 542 3 413 383 467 101 25
Tillgångar 836 835 851 4 148 4 258 4 164 1 168 1 287 957 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 828 827 826 826 825 624 622 624 450 390
Obeskattade reserver 0 0 0 561 530 500 469 576 478 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 577 2 718 2 859 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 24 184 184 181 76 87 29 91
Skulder och eget kapital 836 835 851 4 148 4 258 4 164 1 168 1 287 957 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-09 2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 145 378 378 378 378 368 368 96
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 3 144 332 324 348 349 353 349 78
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 0,00% 283,33% -%
Du Pont-modellen -% -% 392,60% 11,02% 9,32% 7,78% 30,14% 26,50% 34,06% 9,06%
Vinstmarginal -% -% 5 303,17% 120,90% 105,03% 85,71% 93,12% 92,66% 88,59% 86,46%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 312,70% 867,46% 888,36% 855,03% 81,22% 103,26% 19,57% -68,75%
Soliditet 99,04% 99,04% 97,06% 29,88% 28,55% 23,84% 82,16% 80,71% 82,98% 76,77%
Kassalikviditet 10 450,00% 10 437,50% 3 545,83% 1 882,07% 1 925,00% 1 885,64% 503,95% 536,78% 348,28% 27,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...