Visa allt om Blomman fastigheter i Vetlanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 405 192 182 145 319 314 301 270 278 278
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -341 -357 3 92 134 55 116 -73 40 64
Resultat efter finansnetto -411 -398 4 94 133 50 113 -65 308 93
Årets resultat -23 -42 3 70 99 38 100 -65 221 191
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 801 2 679 818 880 901 963 1 220 1 282 1 344 1 367
Omsättningstillgångar 1 437 492 361 306 230 403 464 306 1 580 1 697
Tillgångar 5 238 3 171 1 179 1 186 1 130 1 366 1 684 1 588 2 925 3 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 027 1 049 1 091 1 088 1 019 1 220 1 572 1 471 2 736 2 816
Obeskattade reserver 10 11 11 12 13 14 16 18 20 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 864 1 537 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 337 574 77 86 99 132 96 98 168 226
Skulder och eget kapital 5 238 3 171 1 179 1 186 1 130 1 366 1 684 1 588 2 925 3 064
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 390 0 1 200 300
Omsättning 405 192 182 145 319 314 301 270 278 278
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -262 -285 3 113 196 117 176 -13 100 123
Nettoomsättningförändring 110,94% 5,49% 25,52% -% 1,59% 4,32% 11,48% -2,88% 0,00% -%
Du Pont-modellen -6,51% -11,26% 0,42% 7,93% 11,95% 4,17% 6,89% -2,52% 10,60% 3,13%
Vinstmarginal -84,20% -185,94% 2,75% 64,83% 42,32% 18,15% 38,54% -14,81% 111,51% 34,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 271,60% -42,71% 156,04% 151,72% 41,07% 86,31% 122,26% 77,04% 507,91% 529,14%
Soliditet 19,76% 33,35% 93,22% 92,48% 91,02% 90,07% 94,05% 93,45% 94,03% 92,45%
Kassalikviditet 426,41% 85,71% 468,83% 355,81% 232,32% 305,30% 483,33% 312,24% 940,48% 750,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...