Visa allt om Slutplattan TOVIZ 99203 AB
Visa allt om Slutplattan TOVIZ 99203 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 888 2 774 2 803 3 218 3 642 3 951
Övrig omsättning - 17 - 16 720 - - - 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -19 -124 -420 883 -143 -167 175 193 -9
Resultat efter finansnetto -563 -6 -113 -396 849 -154 -201 1 215 105 -84
Årets resultat -563 -6 -113 -60 785 3 1 1 328 46 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 1 144 1 144 1 144 1 144 3 521 2 476 2 813 2 053 2 822
Omsättningstillgångar 249 370 537 1 069 3 226 1 270 1 030 1 227 926 952
Tillgångar 781 1 514 1 681 2 213 4 370 4 791 3 506 4 039 2 980 3 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 1 454 1 660 2 181 2 742 1 956 1 963 1 962 633 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 336 538 698 902 1 109 1 071
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 333 221 425 628 1 072
Kortfristiga skulder 10 60 21 32 1 292 964 623 750 608 1 045
Skulder och eget kapital 781 1 514 1 681 2 213 4 370 4 791 3 506 4 039 2 980 3 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 75 200 300 335 215 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 200 657 687 656 603 791 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 17 0 68 314 375 413 417 395 328
Utdelning till aktieägare 600 120 200 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 0 17 0 16 3 608 2 774 2 803 3 218 3 693 3 951
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 963 925 934 1 073 1 214 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 267 350 423 460 454 470 412
Rörelseresultat, EBITDA -19 -19 -124 -420 1 331 193 170 512 619 564
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 4,11% -1,03% -12,90% -11,64% -7,82% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 21,24% -2,76% -4,73% 31,54% 6,61% -0,21%
Vinstmarginal -% -% -% -% 32,13% -4,76% -5,92% 39,59% 5,41% -0,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 66,97% 11,03% 14,52% 14,82% 8,73% -2,35%
Soliditet 98,72% 96,04% 98,75% 98,55% 68,41% 49,10% 70,66% 64,66% 48,04% 35,99%
Kassalikviditet 2 490,00% 616,67% 2 557,14% 3 340,62% 249,69% 131,74% 165,33% 163,60% 152,30% 91,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...