Visa allt om Lågpris Gruppen i Landskrona Aktiebolag
Visa allt om Lågpris Gruppen i Landskrona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -2
Resultat efter finansnetto -5 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -2
Årets resultat -5 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Tillgångar 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -127 -122 -119 -116 -114 -111 -109 -107 -106 -104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 127 122 116 114 114 112 110 108 107 105
Kortfristiga skulder 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -3 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -11 100,00% -10 900,00% -10 700,00% -10 600,00% -10 400,00%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% -% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...