Visa allt om Lyckås Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 4 702 4 608 4 455 4 341 0 2 594 2 503 2 409 2 277 2 266
Övrig omsättning - - - - 3 861 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 728 2 299 1 712 2 110 1 223 360 685 523 660 580
Resultat efter finansnetto 815 1 225 451 470 670 144 129 -52 65 38
Årets resultat 653 612 132 195 248 2 129 -52 65 38
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 755 34 312 34 630 34 947 23 592 11 455 11 606 11 758 11 909 12 050
Omsättningstillgångar 2 651 2 104 498 1 575 1 168 281 270 212 158 141
Tillgångar 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067 12 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 961 1 308 696 564 620 373 371 511 564 499
Obeskattade reserver 1 327 1 372 955 715 475 142 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 361 30 816 31 289 33 812 22 962 10 572 0 10 886 10 852 11 006
Kortfristiga skulder 3 758 2 920 2 188 1 432 702 649 11 505 573 651 687
Skulder och eget kapital 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067 12 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 681 397 364 261 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 582 467 441 320 576 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 136 114 113 95 181 214 128 112 74 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 702 4 608 4 455 4 341 3 861 2 594 2 503 2 409 2 277 2 266
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 351 2 304 2 228 2 171 - 1 297 1 252 1 205 1 139 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) 359 291 277 208 252 448 263 238 167 193
Rörelseresultat, EBITDA 2 285 2 616 2 029 2 427 1 446 511 836 674 811 729
Nettoomsättningförändring 2,04% 3,43% 2,63% -% -100,00% 3,64% 3,90% 5,80% 0,49% -%
Du Pont-modellen 4,75% 6,32% 4,91% 5,83% -% 3,07% 5,77% 4,37% 5,47% 4,76%
Vinstmarginal 36,77% 49,98% 38,70% 49,02% -% 13,88% 27,37% 21,71% 28,99% 25,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -23,54% -17,71% -37,93% 3,29% -% -14,19% -448,86% -14,99% -21,65% -24,10%
Soliditet 8,23% 6,53% 3,99% 2,99% 3,92% 4,07% 3,12% 4,27% 4,67% 4,09%
Kassalikviditet 70,54% 72,05% 22,76% 109,99% 166,38% 43,30% 2,35% 37,00% 24,27% 20,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...