Visa allt om Lyckås Fastighets AB
Visa allt om Lyckås Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 808 4 702 4 608 4 455 4 341 0 2 594 2 503 2 409 2 277
Övrig omsättning - - - - - 3 861 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 848 1 728 2 299 1 712 2 110 1 223 360 685 523 660
Resultat efter finansnetto 1 122 815 1 225 451 470 670 144 129 -52 65
Årets resultat 796 653 612 132 195 248 2 129 -52 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 121 33 755 34 312 34 630 34 947 23 592 11 455 11 606 11 758 11 909
Omsättningstillgångar 2 714 2 651 2 104 498 1 575 1 168 281 270 212 158
Tillgångar 35 834 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 757 1 961 1 308 696 564 620 373 371 511 564
Obeskattade reserver 1 382 1 327 1 372 955 715 475 142 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 746 29 361 30 816 31 289 33 812 22 962 10 572 0 10 886 10 852
Kortfristiga skulder 2 950 3 758 2 920 2 188 1 432 702 649 11 505 573 651
Skulder och eget kapital 35 834 36 406 36 416 35 127 36 522 24 760 11 736 11 876 11 970 12 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 681 397 364 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 549 582 467 441 320 576 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 154 136 114 113 95 181 214 128 112 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 808 4 702 4 608 4 455 4 341 3 861 2 594 2 503 2 409 2 277
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 404 2 351 2 304 2 228 2 171 - 1 297 1 252 1 205 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 359 291 277 208 252 448 263 238 167
Rörelseresultat, EBITDA 2 483 2 285 2 616 2 029 2 427 1 446 511 836 674 811
Nettoomsättningförändring 2,25% 2,04% 3,43% 2,63% -% -100,00% 3,64% 3,90% 5,80% -%
Du Pont-modellen 5,19% 4,75% 6,32% 4,91% 5,83% -% 3,07% 5,77% 4,37% 5,47%
Vinstmarginal 38,71% 36,77% 49,98% 38,70% 49,02% -% 13,88% 27,37% 21,71% 28,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,91% -23,54% -17,71% -37,93% 3,29% -% -14,19% -448,86% -14,99% -21,65%
Soliditet 10,70% 8,23% 6,53% 3,99% 2,99% 3,92% 4,07% 3,12% 4,27% 4,67%
Kassalikviditet 92,00% 70,54% 72,05% 22,76% 109,99% 166,38% 43,30% 2,35% 37,00% 24,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...