Optipad

Varumärke tillhör Pad Europa Aktiebolag

Ansökningsnummer 200609224
Ansökningsdatum 2006-11-30
Registreringsnummer 386479
Registreringsdatum 2007-01-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-01-19
Typ Figurativt

Optipad

Varor & Tjänster

Klass: 21

Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.

Klass: 24

Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.