Visa allt om Mikropausen i Sverige AB
Visa allt om Mikropausen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 313 312 276 269 480 432 422 523 352 287
Övrig omsättning 1 - - - - 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 16 -18 -35 78 14 -75 35 14 100
Resultat efter finansnetto 9 9 -23 -45 68 5 -85 24 12 100
Årets resultat 9 9 -23 -26 34 5 -85 13 -3 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 13 14 34 58 85 83 8
Omsättningstillgångar 227 213 233 266 331 324 347 284 299 167
Tillgångar 227 213 236 279 345 357 404 369 382 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 89 80 103 129 97 97 101 109 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 61 86 92 63 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 64 70 84 134 167 307 268 273 64
Skulder och eget kapital 227 213 236 279 345 357 404 369 382 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 80 115 41 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 30 92 68 40 5 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 14 9 29 21 13 44 61 48 44 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 314 312 276 269 480 440 422 523 352 287
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 313 312 276 269 480 432 422 523 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 67 149 141 153 188 235 123 - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 19 -15 -25 97 36 -48 62 35 102
Nettoomsättningförändring 0,32% 13,04% 2,60% -43,96% 11,11% 2,37% -19,31% 48,58% 22,65% -%
Du Pont-modellen 7,49% 7,51% -7,63% -12,54% 22,61% 3,92% -18,56% 9,49% 3,66% 57,14%
Vinstmarginal 5,43% 5,13% -6,52% -13,01% 16,25% 3,24% -17,77% 6,69% 3,98% 34,84%
Bruttovinstmarginal 98,40% 99,36% 97,10% 95,54% 98,75% 100,00% 100,00% 98,85% 100,00% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning 51,76% 47,76% 59,06% 67,66% 41,04% 36,34% 9,48% 3,06% 7,39% 35,89%
Soliditet 43,17% 41,78% 33,90% 36,92% 41,45% 27,17% 24,01% 27,37% 28,53% 63,43%
Kassalikviditet 343,08% 323,44% 324,29% 309,52% 242,54% 194,01% 113,03% 105,97% 109,52% 260,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...