Visa allt om Visma Retail AB
Visa allt om Visma Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 322 330 299 785 311 362 212 707 170 861 257 290 155 554 110 662 118 515 50 232
Övrig omsättning 1 150 1 326 330 424 376 766 328 235 122 2
Rörelseresultat (EBIT) -5 330 -3 867 8 593 944 -25 521 9 074 -8 281 3 116 15 733 6 683
Resultat efter finansnetto -5 348 -3 766 8 628 1 284 -25 730 8 977 -8 418 3 542 16 228 6 896
Årets resultat -564 -229 6 403 1 764 -20 081 6 664 -6 346 2 564 11 632 4 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 157 8 234 9 425 9 473 1 009 1 057 1 036 7 375 7 994 8 333
Omsättningstillgångar 84 602 83 637 91 943 79 542 100 686 72 715 77 003 46 004 52 911 49 371
Tillgångar 89 759 91 871 101 367 89 015 101 695 73 772 78 039 53 379 60 905 57 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 828 11 392 11 621 13 106 24 788 13 870 13 496 13 762 14 228 29 656
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 671 80 479 89 747 75 909 76 907 59 902 64 542 39 617 46 477 27 848
Skulder och eget kapital 89 759 91 871 101 367 89 015 101 695 73 772 78 039 53 379 60 905 57 704
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 987 5 919 2 628 1 755 1 712 1 041 2 561 1 584 2 052 878
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 675 200
Löner till övriga anställda 53 316 66 309 79 415 49 317 46 425 58 078 43 653 37 886 34 108 14 586
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 027 38 999 37 319 24 956 30 101 26 104 20 841 18 636 16 787 7 748
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15 000 0 0 0 16 612 15 098
Omsättning 323 480 301 111 311 692 213 131 171 237 258 056 155 882 110 897 118 637 50 234
Nyckeltal
Antal anställda 92 164 167 136 99 128 103 106 101 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 504 1 828 1 864 1 564 1 726 2 010 1 510 1 044 1 173 591
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 008 698 588 537 815 692 672 580 582 296
Rörelseresultat, EBITDA -4 116 -2 608 9 798 1 617 -25 192 9 573 -7 449 4 223 16 959 7 232
Nettoomsättningförändring 7,52% -3,72% 46,38% 24,49% -33,59% 65,40% 40,57% -6,63% 135,94% -%
Du Pont-modellen -5,85% -4,06% 8,57% 1,69% -25,08% 12,33% -10,69% 6,68% 26,75% 11,99%
Vinstmarginal -1,63% -1,24% 2,79% 0,71% -14,93% 3,53% -5,36% 3,22% 13,75% 13,77%
Bruttovinstmarginal 85,18% 84,69% 85,76% 79,22% 78,89% 75,44% 78,35% 72,45% 82,63% 76,24%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 1,05% 0,71% 1,71% 13,92% 4,98% 8,01% 5,77% 5,43% 42,85%
Soliditet 12,06% 12,40% 11,46% 14,72% 24,37% 18,80% 17,29% 25,78% 23,60% 51,64%
Kassalikviditet 106,69% 99,76% 98,22% 97,26% 111,50% 114,32% 108,15% 108,42% 106,20% 163,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...